การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา (Lower Blepharoplasty)

  การผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา…

ผ่าตัด...เปลี่ยนตี๋หมวยตาชั้นเดียว เป็นตาสองชั้นได้!

การผ่าตัดตา 2 ชั้น (Upper Blepharoplasty)   การผ่าตัดบริเวณเปลือกตาบนแบ่งออกเป็น…