โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ…

ข้อแนะนำด้านสุขภาพก่อนไปออสเตรเลีย (Vaccines Guide for Australia)

Vaccines Guide for Australia ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นประเทศอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ …

ข้อแนะนำด้านสุขภาพก่อนไปนิวซีแลนด์ (Vaccines Guide for New Zealand)

Vaccines Guide for New Zealand   ภูมิอากาศประเทศนิวซีแลนด์…

ไข้เลือดออก...ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

ไข้เลือดออก คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ ไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสชื่อ…