การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscope)

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นการส่องกล้องยาวที่มีแสงไฟบริเวณส่วนปลาย…

ปวดท้อง! รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคแผลกระเพาะอาหาร

โรคแผลกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารชนิดที่จะกล่าวถึงนี้หมายถึงโรคแผลเปปติค…

โรคไวรัสตับอักเสบ ซี...ภัยร้ายที่คุณควรรู้จัก

เชื้อไวรัสตับอักเสบที่สำคัญในคนไทย …

เรื่องไม่ลับ...ไขมันสะสมในตับ

ไขมันสะสมในตับ ไขมันสะสมในตับเป็นโรคที่พบบ่อยในขณะนี้และเป็นโรคที่ผู้ป่วยชอบให้ขออธิบายว่าโรคนี้มีอันตรายหรือไม่…