เตรียมตัวถามเมื่อพบคุณหมออย่างไรดี

ถามคุณหมอ เวลาไม่สบายต้องไปพบแพทย์ …

คำแนะนำผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อนคืออะไร? โรคกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหารหรือที่เรียกว่า"Gerd"หมายถึงโรคที่มีอาการซึ่งเกิดจากการไหลย้อนกลับของกรด…