นวัตกรรมการเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม

ข้อมูลเบื้องต้น ( ในการรักษาอาการปวดหลัง…