คุณผู้หญิงต้องรู้ “มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสตรี”

“มะเร็ง” ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่เรารัก…

ปัญหาโรคมะเร็งของผู้หญิงในปัจจุบัน

ปัจจุบันผู้หญิงไทย เป็นโรคมะเร็งมากขึ้น…