การตรวจยีนค้นหามะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสตรี

ร่างกายของคนเรามีมากกว่า…

Genetic Testing for Female Hereditary Cancer

คุณผู้หญิงต้องรู้ “มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสตรี”

“มะเร็ง” ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่เรารัก…