โรคลมแดด

สาเหตุของ โรคลมแดด ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป…
มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก รู้เร็ว รักษาหาย

คุณทราบหรือไหมว่าโรค…
มะเร็งปอด Low Dose CT Scan

กิจกรรมให้ความรู้ “แพ้อาหาร อันตรายถึงชีวิต”

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช…

Children Day 2019

วันเด็กปีนี้ Colourful สุดๆไปเลยค่ะ…

Food Allergy Day 2019

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม…

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดมีหลากหลายชนิด…

ความสำคัญของการตรวจโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การตรวจพันธุกรรมเป็นการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีน…