มะเร็งปอด Low Dose CT Scan

กิจกรรมให้ความรู้ “แพ้อาหาร อันตรายถึงชีวิต”

สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช…

Children Day 2019

วันเด็กปีนี้ Colourful สุดๆไปเลยค่ะ…

Food Allergy Day 2019

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม…

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดมีหลากหลายชนิด…

ความสำคัญของการตรวจโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การตรวจพันธุกรรมเป็นการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีน…

โรคหัดเยอรมัน

โรคติดต่อซึ่งเกิดการจากติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันผ่านทางการหายใจ…

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ…

โรคไทรอยด์

  ไทรอยด์ เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบต่อมไร้ท่อตั้งอยู่ด้านหน้าของลำคอ…

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันเป็นปัญหาที่พบบ่อย…