Carotid Doppler Ultrasound ตรวจก่อน ป้องกันได้

การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง หาภาวะความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ เพื่อป้องกันภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

Carotid Doppler Ultrasound เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูหลอดเลือดแดง carotid (หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ขนาด 5-6 มิลลิเมตร อยู่บริเวณคอด้านข้างทั้ง 2  ข้าง ซ้ายและขวา)  เพื่อดูการไหลเวียนของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจดูหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือไขมัน  (Plaque) เกาะในหลอดเลือดหรือไม่  โดยสามารถวัดความหนาของผนังหลอดเลือด วัดความเร็วของการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด หากพบว่ามีการหนาตัวของผนังหลอดเลือดคอ มีคราบหินปูนเกาะจนหลอดเลือดคอตีบแคบ  ถ้าหลอดเลือดนี้ตีบตัน หรือมีลิ่มเลือดหลุดออกจากหลอดเลือดนี้ หลุดไปยังหลอดเลือดส่วนปลายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีหรือไม่ได้เลย ทำให้เกิดสมองขาดเลือด มีอาการอัมพาต (Stroke) ตามมา

เนื่องจากปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต เป็นสาเหตุหลักโรคหนึ่งในการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 3 ของประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น  การใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพและหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือสิ่งสำคัญ เทคโนโลยีการตรวจ Carotid Doppler Ultrasound เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถช่วยในการพยากรณ์อาการป่วยของโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน และค่าใช้จ่ายไม่สูง

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ที่ต้องได้รับการตรวจ

  • มีภาวะความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • ระดับไขมันในเลือดสูง
  • มีประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน
  • ไม่ออกกำลังกาย
  • สูบบุหรี่