fbpx

โดย Day Care ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ Sookciety : BNH Silver Age Community

“การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูความเสื่อมถอย ให้ชาววัยซิลเวอร์ใช้ชีวิตได้แบบชิวเวอร์”

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

Day Care ของ BNH คือ

บริการการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันอย่างครบวงจร กระตุ้นการพัฒนาและประคับประคองทั้งทางด้าน สมอง จิตใจ และการเคลื่อนไหว (กระดูกและข้อต่อ) 

ท่านสามารถวางใจ และเชื่อมั่นในการดูแลว่าผู้สูงอายุของท่านจะได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพและจิตใจอย่างดี มีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ

Bnh family plus logo

“ไม่เพียงแค่เป็นการบริการดูแลรายวัน แต่เราเป็นอีกหนึ่งชุมชนของผู้สูงอายุ

ที่สามารถแลกเปลี่ยน หรือพบปะผู้คนที่กำลังเผชิญในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน

ควบคู่ไปกับ การดูแล วัดผล และติดตามอาการ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการดูแล การสื่อสาร

แก่ครอบครัวของท่านได้อย่างใกล้ชิด ประหนึ่งคนในครอบครัว”

สารบัญ: คลิ๊กเลือกเรื่องที่ท่านต้องการอ่านที่นี่

เป้าหมายของ Day Care โรงพยาบาลบีเอ็นเอช คือเพื่อชะลอหรือป้องกันโรคภัยของผู้สูงอายุผ่านการดูแลระหว่างวัน (Day Care)

สืบเนื่องจากโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาความเสื่อมของข้อเข่า ข้อกระดูกต่างๆ เป็นต้น โดยเน้นการกระตุ้นการทำงานของสมองเพื่อป้องกันหรือประคองอาการความจำเสื่อม และการกายบริหารเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ด้วยชุมชนผู้สูงอายุที่มารวมตัวเจอกันใน Day Care นี้ จะช่วยส่งเสริมการเข้าสังคมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เราสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพและความภูมิใจในตนเอง ยกระดับอารมณ์เพื่อหลีกเลี่ยงโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรม Day Care ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

การดูแลอย่างครบวงจรด้วยรูปแบบ 3M: สมอง ร่างกาย และ จิตใจ (Memory Mental Mobility)

ศูนย์สุขภาพสมองและความจำที่บีเอ็นเอช มุ่งเน้นกระตุ้นการทำงานของสมองด้านความจำ การรับรู้ สมาธิ การใช้ภาษาหรือการสื่อสาร และการบริหารจัดการ ตลอดจนทำท่ากายบริหาร เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ

 

 • การรับรู้ Perception
 • สมาธิ Attention
 • การใช้ภาษา Language
 • การเข้าสังคม Social Skill
 • การทำงานประสานกันของสายตาและร่างกาย Visuospatial
 • ทักษะของสมองในการจัดการ Executive functions

การส่งเสริมสุขภาพจิตใจและร่างกายโดยรวมในรูปแบบกิจกรรมบำบัด โดยอาศัยหลักการ 5 Senses Therapy

การดูแลร่างกายด้านการเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจ และการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลโดยพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุประกอบ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยป้องกันและดูแลสุขภาพทางกายของผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ

SookCiety ADVANCED 3M Screening + (for Heath, Memory, Mental, Mobility)

SookCiety 3M Day Care
(3M=Memory + Mental + Mobility)

ใครที่เหมาะกับบริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน Day Care โรงพยาบาลบีเอ็นเอช?

 • ผู้สูงอายุในช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ต้องการการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและแพทย์จากองค์กรที่เชื่อถือได้
 • เหมาะกับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพร่างกาย 3 ด้าน คือ ด้านสมอง จิตใจ ร่างกาย และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมอง กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจ สนใจการบริหารร่างกายเฉพาะบุคคล และต้องการดูแลสุขภาพด้านต่างๆของผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่กังวลเรื่องของ อัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม หรือสุขภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการการดูแลในเชิงป้องกัน (Preventive Care) เพื่อรู้ทัน วางแผนและป้องกันอาการป่วยตั้งแต่เริ่มแรก เพราะการป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุBnh family plus logo

ทำไมถึงต้องเป็น Day Care ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 

 • การประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วม Day Care โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุ
 • การอัพเดทกิจกรรม Day Care ระหว่างวันที่ท่านเข้าร่วม ให้สมาชิกในครอบครัวผ่าน Line
 • การ Follow up และรายงานด้านพัฒนาการของท่านอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำปรึกษาด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของชุมชนผู้สูงอายุ SOOKCIETY (BNH Family)Bnh family plus logo

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 

ทั้งการดูแลสมองศาสตร์ญี่ปุ่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการอาหาร หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคเฉพาะทาง
เพื่อให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและให้คำปรึกษาด้านการดูแลผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงสุขภาพร่างกายซึ่งแตกต่างกันออกไปของผู้เข้าร่วม โปรแกรม Day Care + 3M Screening ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช  มีการประเมินสุขภาพและจิตใจโดยองค์รวมของผู้เข้ารับบริการ ก่อนการเข้าร่วมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

ตารางเวลา Day Care และ ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด ราคาและบริการของ 3M Screening และ Day Care

โดยผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจจาก 3M Screening สามารถเข้าร่วม Day Care โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในครั้งต่อไป 

BOOCS@BNH ก่อตั้งเมื่อ พฤศจิกายน ปี 2017 เป็นศูนย์การดูแลสมองศาสตร์ญี่ปุ่น ในการบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain fatigue)และฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง วิธีการผ่อนคลายความเครียด การป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงการรักษาเมื่อเกิดโรคอัลไซเมอร์

ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้มีการวิจัยมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี โดยได้รับความสนับสนุนจาก BOOCS Medical Group เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ BOOCS@BNH ได้ผ่านการอบรมและมี License รับรองจาก BOOCS Medical Group ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งต่อนวัตกรรมการดูแลศาสตร์สมองนี้ให้แก่ผู้สูงวัยทุกท่านซึ่งมีความกังวลต่อเรื่องของอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม

CONTACT US

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก