BNH Nursing Pro

DSC_0841

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพพยาบาล กับบทบาทใหม่แห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพพยาบาล เปิดตัวโครงการ “BNH Nursing Pro” อย่างเป็นทางการโดยมี นพ.ปิยภัทร นภวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอชให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีจุดตะเกียงสัญลักษณ์แห่งปัญญา และความเมตตา ให้แก่พยาบาลทั้ง 16 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา