โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้ให้การต้อนรับ Ms.Denada Tambunan นักร้องนักแสดงชื่อดังจากประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้ให้การต้อนรับ Ms.Denada Tambunan นักร้องนักแสดงชื่อดังจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลและปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมี นพ.อภิชัย ไชยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ คุณดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.อภิชัย ได้ให้คำแนะนำและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเชิง Preventive Healthcare โดยเน้นการตรวจคัดกรองใน 3 ส่วนที่สำคัญคือ สมอง หัวใจ ปอด พญ.กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในสตรี ได้ให้คำปรึกษาถึงการดูแลสุขภาพผู้หญิงแบบองค์รวมให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัยด้วยการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะทางที่เน้นการป้องกันโรคมะเร็งในสตรี พร้อมทั้งแนะนำการตรวจ Genetic Testing เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ให้สามารถวางแผนการดูแลตนเองและป้องกันการเกิดโรคในอนาคต