โรงพยาบาลบีเอ็นเอชจัดพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์พระราชทานขึ้นประดิษฐานบนอาคาร

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญครุฑตราตั้งพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โดยมีคณะผู้บริหารในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลบีเอ็นเอชเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังความปลาบปลื้มปิติยินดีและความภาคภูมิใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณไว้วางพระราชหฤทัย ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลบีเอ็นเอชทุกคน

ทั้งนี้ “ครุฑพระราชทาน” ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช มีขนาดกว้าง ๕ เมตร สูง ๔.๕ เมตร หนัก ๗๐๐ กิโลกรัม