ศูนย์เฉพาะทางสุขภาพสตรี BNH Gynecology Clinic @OSC Hospital

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว กับศูนย์เฉพาะทางสุขภาพสตรี BNH Gynecology Clinic @OSC Hospital ประเทศเมียนมาร์ ที่เมืองย่างกุ้ง
โดยจะมีสูตินรีแพทย์มะเร็งนรีเวชเดินทางไปออกตรวจที่คลินิคเดือนละ 1 ครั้งให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Cotesting (คือ ThinPrep ร่วมกับ HPV DNA) รวมถึงตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในผู้หญิงอื่นๆ ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลบีเอ็นเอชค่ะ
ใครอยู่ที่ย่างกุ้งตอนนี้ อุ่นใจได้เลย มีโรงพยาบาลบีเอ็นเอชอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะ ❤️