ส่งคำอวยพรและข้อความให้กำลังใจ

ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย

Get & Give : New Year 2019 (TH)