fbpx
“จับมือกัน”ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนสำคัญของเรา

Bonding to Elevate People’s Health.

เพราะความใส่ใจ… โรงพยาบาลบีเอ็นเอช จึงร่วมกับ บริษัทพันธมิตร ในการช่วยกันดูแลสุขภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คนสำคัญเช่นคุณ

ความร่วมมือกับนานาพันธมิตร

Table of Contents

Proud X BNH: Influenza Vaccine for Elderly

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ

 • บริการตรวจสุขภาพ 24 ชั่วโมง เลือกวัน – เวลาได้
 • ใช้เวลาที่โรงพยาบาลน้อย
 • ดูผล LAB และ X-RAY ทางมือถือภายใน 2 ชม.
 • พบแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation
 • เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 1. การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ Vital signs
 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Glycated (HbA1c)
 4. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
 5. ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL
 6. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglycerides
 8. ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
 9. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus GFR)
 12. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 13. ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin
 14. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 15. ตรวจการทำงานของตับ ALT (SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ AST (SGOT)
 17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 18. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
 19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 20. ตรวจความหนาแน่นของกระดูกคัด
 21. กรองกระดูกพรุน (ส่วนหลังและสะโพก) BMD Test for Osteoporosis Screening (L-S Spine and Hip)
 22. ประเมินผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนกฉุกเฉินผ่านระบบ Tele-consultation Tele-consultation with an Emergency Department Physician
 23. ประเมินผลตรวจมวลกระดูกโดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อผ่านระบบ Teleconsultation Tele-consultation with Orthopaedic Specialist

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาพิเศษนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ Areeya Family เท่านั้น
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องฉีดในวันเดียวกันกับวันที่เข้ารับการตรวจแพ็กเกจนี้เท่านั้น และไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นใช้แทนได้
  * วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่แนะนำให้ฉีดในขณะที่มีไข้ และไม่แนะนำในผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มล่าสุดใน 10 เดือนที่ผ่านมาและห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่หรือส่วนประกอบของวัคซีนชนิดนี้อย่างรุนแรง
 • ราคาพิเศษนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ และทำนัดล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการเท่านั้
 • แพ็กเกจนี้เข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน ชั้น 1 และฟังผลจากแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation เท่านั้น
 • แพ็กเกจนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถระบุแพทย์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจ และไม่สามารถเพิ่มรายการตรวจอื่น ๆ ได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ไม่รับรายการตรวจใดรายการหนึ่ง
 • ผู้เข้ารับบริการ จะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านทาง Line @bnhhospital เท่านั้น (ไม่มีรายงานผลในรูปแบบกระดาษ) กรุณา Add Line และยืนยันตัวตนเพื่อรับผลตรวจ
 • เนื่องจากแพ็กเกจนี้ไม่มีการตรวจร่างกายโดยตรงกับแพทย์ จึงไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ ซึ่งแพทย์สามารถออกเป็นใบคำแนะนำจากแพทย์ (Doctor’s Recommendation) แทน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท
 • ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

Terms & Conditions

 • These special prices are reserved only for Areeya Family.
 • The influenza vaccine must be injected on the examination day only and cannot be transferred to another person.
  *Flu vaccine is not recommended to inject while having a fever and not recommended for people who have had their most recent flu shot in the past 10 months. If you have any severe, life-threatening allergies or ever had a life-threatening allergic reaction after a dose of flu vaccine, or have a severe allergy to any part of this vaccine, including an allergy to gelatin, antibiotics, or eggs should not get influenza vaccine.
 • These special prices are reserved only for those who purchase online and make an appointment 24 hours prior to using the service.
 • The services are available at the Emergency Department (ER), 1st floor. The results will be interpreted by a doctor via teleconsultation only.
 • These packages reserve the right to choose a doctor, to change the examination list items, or to add any other examinations. The hospital reserves the right not to refund if not accepting any of the examination items.
 • Health check-up results will be provided via the BNH’s LINE account @bnhhospital exclusively and self-verification is required to access the results. (Printed report is not available)
 • Due to these packages do not include a direct physical examination by a doctor, therefore a medical certificate cannot be issued. A doctor’s recommendation certificate can be substituted for an additional charge of 200THB.
 • Packages and services are available until December 31, 2024
 • งดน้ำและอาหาร ก่อนรับการตรวจ 10-12 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 • สำหรับสุภาพสตรี ต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือรอให้หมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย 3-5 วัน เนื่องจากอาจทำให้ผลตรวจปัสสาวะคลาดเคลื่อน
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัย หากตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่แนะนำให้ฉีดในขณะที่มีไข้ และไม่แนะนำในผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มล่าสุดใน 10 เดือนที่ผ่านมา และห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่หรือส่วนประกอบของวัคซีนชนิดนี้อย่างรุนแรง

Preparation

 • Please do not consume any food and drink for 10-12 hours (except sips of water), as well as alcoholic beverages for 72 hours before the test.
 • For women, please avoid urine examination during the menstrual period. The sample can be collected at least 3-5 days after the menstrual period.
 • For imaging diagnosis, PLEASE NOTIFY our staff in advance if you are pregnant or may be pregnant.
 • Flu vaccine is not recommended to inject while having a fever and not recommended for people who have had their most recent flu shot in the past 10 months. If you have any severe, life-threatening allergies or ever had a life-threatening allergic reaction after a dose of flu vaccine, or have a severe allergy to any part of this vaccine, including an allergy to gelatin, antibiotics, or eggs should not get influenza vaccine.

Proud X BNH: 3M Screening & Daycare

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสมอง ร่างกาย จิตใจ และ กิจกรรมดูแลสุขภาพ

 • บริการตรวจสุขภาพ 24 ชั่วโมง เลือกวัน – เวลาได้
 • ใช้เวลาที่โรงพยาบาลน้อย
 • ดูผล LAB และ X-RAY ทางมือถือภายใน 2 ชม.
 • พบแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation
 • เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 1. การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ Vital signs
 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Glycated (HbA1c)
 4. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
 5. ตรวจระดับไขมันชนิดดี HDL
 6. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี LDL
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglycerides
 8. ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
 9. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus GFR)
 12. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 13. ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin
 14. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 15. ตรวจการทำงานของตับ ALT (SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ AST (SGOT)
 17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
 18. ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
 19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 20. ตรวจความหนาแน่นของกระดูกคัด
 21. กรองกระดูกพรุน (ส่วนหลังและสะโพก) BMD Test for Osteoporosis Screening (L-S Spine and Hip)
 22. ประเมินผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนกฉุกเฉินผ่านระบบ Tele-consultation Tele-consultation with an Emergency Department Physician
 23. ประเมินผลตรวจมวลกระดูกโดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อผ่านระบบ Teleconsultation Tele-consultation with Orthopaedic Specialist

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาพิเศษนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ Areeya Family เท่านั้น
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องฉีดในวันเดียวกันกับวันที่เข้ารับการตรวจแพ็กเกจนี้เท่านั้น และไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นใช้แทนได้
  * วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่แนะนำให้ฉีดในขณะที่มีไข้ และไม่แนะนำในผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มล่าสุดใน 10 เดือนที่ผ่านมาและห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่หรือส่วนประกอบของวัคซีนชนิดนี้อย่างรุนแรง
 • ราคาพิเศษนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ และทำนัดล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการเท่านั้
 • แพ็กเกจนี้เข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน ชั้น 1 และฟังผลจากแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation เท่านั้น
 • แพ็กเกจนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถระบุแพทย์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจ และไม่สามารถเพิ่มรายการตรวจอื่น ๆ ได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ไม่รับรายการตรวจใดรายการหนึ่ง
 • ผู้เข้ารับบริการ จะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านทาง Line @bnhhospital เท่านั้น (ไม่มีรายงานผลในรูปแบบกระดาษ) กรุณา Add Line และยืนยันตัวตนเพื่อรับผลตรวจ
 • เนื่องจากแพ็กเกจนี้ไม่มีการตรวจร่างกายโดยตรงกับแพทย์ จึงไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ ซึ่งแพทย์สามารถออกเป็นใบคำแนะนำจากแพทย์ (Doctor’s Recommendation) แทน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท
 • ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

Terms & Conditions

 • These special prices are reserved only for Areeya Family.
 • The influenza vaccine must be injected on the examination day only and cannot be transferred to another person.
  *Flu vaccine is not recommended to inject while having a fever and not recommended for people who have had their most recent flu shot in the past 10 months. If you have any severe, life-threatening allergies or ever had a life-threatening allergic reaction after a dose of flu vaccine, or have a severe allergy to any part of this vaccine, including an allergy to gelatin, antibiotics, or eggs should not get influenza vaccine.
 • These special prices are reserved only for those who purchase online and make an appointment 24 hours prior to using the service.
 • The services are available at the Emergency Department (ER), 1st floor. The results will be interpreted by a doctor via teleconsultation only.
 • These packages reserve the right to choose a doctor, to change the examination list items, or to add any other examinations. The hospital reserves the right not to refund if not accepting any of the examination items.
 • Health check-up results will be provided via the BNH’s LINE account @bnhhospital exclusively and self-verification is required to access the results. (Printed report is not available)
 • Due to these packages do not include a direct physical examination by a doctor, therefore a medical certificate cannot be issued. A doctor’s recommendation certificate can be substituted for an additional charge of 200THB.
 • Packages and services are available from until December 31, 2024
 • งดน้ำและอาหาร ก่อนรับการตรวจ 10-12 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 • สำหรับสุภาพสตรี ต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือรอให้หมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย 3-5 วัน เนื่องจากอาจทำให้ผลตรวจปัสสาวะคลาดเคลื่อน
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัย หากตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่แนะนำให้ฉีดในขณะที่มีไข้ และไม่แนะนำในผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มล่าสุดใน 10 เดือนที่ผ่านมา และห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่หรือส่วนประกอบของวัคซีนชนิดนี้อย่างรุนแรง

Preparation

 • Please do not consume any food and drink for 10-12 hours (except sips of water), as well as alcoholic beverages for 72 hours before the test.
 • For women, please avoid urine examination during the menstrual period. The sample can be collected at least 3-5 days after the menstrual period.
 • For imaging diagnosis, PLEASE NOTIFY our staff in advance if you are pregnant or may be pregnant.
 • Flu vaccine is not recommended to inject while having a fever and not recommended for people who have had their most recent flu shot in the past 10 months. If you have any severe, life-threatening allergies or ever had a life-threatening allergic reaction after a dose of flu vaccine, or have a severe allergy to any part of this vaccine, including an allergy to gelatin, antibiotics, or eggs should not get influenza vaccine.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก