เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 118ปีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 

118th Anniversary

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้จัดงานครบรอบ 118ปีขึ้นและได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น นำโดย พลโท.นพ.เชิดชัย เจียมไชยศรี ประธานกรรมการบริษัท, นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม2 พร้อมด้วย พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา กลุ่ม 2 โดยมี นพ.ปิยภัทร นภวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้การต้อนรับ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุครบ 118 ปีเต็ม บีเอ็นเอชได้ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพขึ้นไปอีกขั้นด้วย “BNH Library of Good Health” เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่าน #BNHLibrary

BNH Library of Good Health เป็นห้องสมุดที่มีความพิเศษไม่เหมือนห้องสมุดทั่วไป เพียงเข้าไปใน #BNHLibrary ก็จะพบกับคลังความรู้ด้านสุขภาพที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลร่างกายแบบองค์รวมในทุกช่วงอายุที่ #BNHWellness หรือการดูแลเฉพาะเจาะจงตามlifestyle ที่ #BNHCardio ไปจนถึงการดูแลอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมทุกเรื่องของผู้หญิงที่ #BNHWHC และแม้แต่เรื่องสวยๆงามๆ เราก็รวบรวมไว้ใน #BNHBeauty โดยเข้าผ่าน Google และ Facebook และยังสามารถแชร์ความรู้ผ่าน Facebook, Twitter Google+, Line, WhatsApp และช่องทางอื่นๆอีกมากมายในอนาคต

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชม ICU Simulation Room หรือ ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง  ซึ่งเป็นห้องที่จะใช้ทำการสอนและฝึกฝนพยาบาลในการดูแลคนไข้วิกฤต ด้วยการใช้หุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริงที่สามารถแสดงปฏิกิริยาได้มาใช้ในการฝึก โดยมีแพทย์เป็นผู้สอนและควบคุมการฝึก เพื่อให้การฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสุงสุด

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังได้ถือเอาวันสำคัญนี้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่เข้าโครงการและจบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ “BNHปลูกกล้าคว้าTalent” และ “BNH Service Ambassador” อีกด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่น่ายินดีที่ BNHได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่แถวหน้าของผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเต็มภาคภูมิ