กิจกรรม “บอกลา…หอบหืด”

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โดยศูนย์ภูมิแพ้ SAI@BNH จัดงานเสวนา  บอกลา หอบหืดเมื่อวันอาทิตย์ที่  8 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวเปิดงาน

การเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ การป้องกันและรักษา  วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้น สาธิตการใช้ยาพ่นสำหรับโรคหอบหืดอย่างถูกวิธี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ SAI@BNH นำทีมโดย ศ. พญ. อรพรรณ  โพชนุกูล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ พญ.นิวัน กลิ่นงาม ร่วมด้วย พญ.ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์ และ พญ.อัญชลี เสนะวงษ์ ภายในงานยังมีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง Spirometry, FeNO Vivatmo, Peak flow และบูธสอนวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้อง  โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook BNH Hospital

ศูนย์ภูมิแพ้ SAI@BNH นำโดย ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่รักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก ตา ผิวหนัง แพ้อาหาร แพ้อากาศ แพ้ยา และ หอบหืด ให้บริการที่ SAI@BNH แผนกอายุรกรรม ชั้น 4 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช