fbpx

MAGIC NUMBER 4.5 โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องแข่งกับเวลา

รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง ที่ไม่ว่าวัยไหนก็เป็นได้

โรคหลอดเลือดสมอง อันตรายกว่าที่คิด  เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโรคหลอดเลือดสมองถ้ารักษาเร็วมีโอกาสหายได้ ถ้ารู้จักกับ MAGIC NUMBER 4.5  เพราะทุกวินาทีมีความสำคัญสำหรับคนไข้

MAGIC NUMBER 4.5

Magic Number 4.5 คือ ตัวเลขสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Golden Period จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดและลดเสี่ยงอัมพาตได้นั้นอยู่ที่ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงหลังจากพบอาการ ซึ่งความสำคัญของโรคนี้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานี้เท่านั้น โดยเบื้องต้นแพทย์จะทำ  MRI เอกซเรย์ในการตรวจดูความเสียหายของเนื้อสมองและหลอดเลือดที่อุดตัน แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งคนไข้รายที่มีภาวะสมองขาดเลือดและไม่พบภาวะเลือดออกในสมอง จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ทัน

แต่เมื่อมาช้าเกิน 4.5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังแสดงอาการ แพทย์จะทำการตรวจเบื้องต้นเมื่อวินิจฉัยว่าเซลล์สมองยังไม่ตายจากการอุดตันของลิ่มเลือดขนาดใหญ่ ต้องอาศัยวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองร่วมกับแพทย์รังสีในการทำการรักษาให้เหมาะสมกับอาการของคนไข้

วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันมีวิธีการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอยู่หลากหลายวิธี แต่การรักษาโรคอย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็ช่วยป้องกันการเป็นซำ้และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยแพทย์จะเลือดวิธีการที่เหมาะสมกับความรุนแรงและอาการ แต่สิ่งที่ดีที่สุด คือ การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือด  ซึ่งวิธีการรักษาหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่

– การถ่างขยายหลอดเลือด โดยแพทย์จะสอดเครื่องมือเข้าทางหลอดเลือดใหญ่บริเวณขาแล้วถ่างขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือใส่อุปกรณ์ถ่างขยายที่ทำจากขดลวด ซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือดตีบซ้ำกับตำแหน่งเดิม อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้นอีกด้วย

– การผ่าตัด การผ่าตัดแบบแผลเล็ก  โดยใส่สายสวนที่ขาหนีบเพื่อเปิดหลอดเลือดสมองที่อุดตัน ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองที่ยังไม่ตายได้ทัน โดยมีเครื่องเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดที่สามารถถ่ายภาพหลอดเลือดทั้งด้านหน้าและด้านข้างในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ใส่สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กได้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดสารทึบรังสีที่ผู้ป่วยต้องได้รับยังช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดด้วย

– การใช้ยา ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ช่วยลดความหนืดของเลือดและป้องกันการเกิดลิ่มเลือด , ยาต้านเกล็ดเลือด ,ยาปิดกั้นตัวรับแคลเซียม  , ยาละลายลิ่มเลือด  ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดสมองอย่างเฉียบพลัน โดยยาแต่ละตัวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

ดังนั้น โรคหลอดเลือดสมองไม่ใช่โรคไกลตัว เพราะถึงแม้อายุยังน้อยแต่ก็มีความเสี่ยงได้เช่นกัน ที่สำคัญสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ อีกทั้งโรคนี้ยังส่งผลกระทบกับร่างกายและการใช้ชีวิตอย่างมากอีกด้วย  เพราะฉะนั้นการเลือกดูแลรักษาสุขภาพและตรวจหาความเสี่ยงแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ รวมถึงผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีคนในครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ควรตรวจหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อป้องกันก่อนสายเกินแก้

โปรแกรมตรวจของศูนย์สมองและระบบประสาท (BNH Neuroscience Center)

ศูนย์สมองและระบบประสาทของ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช มีโปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ด้วยบุคลากรทางแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางในของสมองและระบบประสาท รวมถึงมีทีมเข้ามาร่วมดูแลในการตรวจวินิจฉัย ทำให้คนไข้มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากเราให้ความสำคัญในการดูแลร่วมไปกับการฟื้นฟูควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกาสในการกลับมาเกิดซำ้และการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

เพราะฉะนั้น การรู้เท่าทัน ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไปพรัอมกับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง คือ สิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจให้ความสำคัญและดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แนะนำว่าคนที่เริ่มแสดงอาการให้มาพบแพทย์ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงในอนาคต

บริการศูนย์สมองและระบบประสาทของโรงพยาบาล BNH เพิ่มเติม ดังนี้

 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • โรคปวดศีรษะ (Headache)
 • โรคลมชัก (Epilepsy)
 • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Movement Disorder and Parkinson)
 • โรคเกี่ยวข้องกับความจำ ( Dementia ) เช่น อัลไซเมอร์ ภาวะหลงลืม
 • โรคเกี่ยวข้องกับระบบเส้นประสาท

SPECIALIST

 • นพ. จักรพงศ์ หล่อสุวรรณศิริ

  แผนกอายุรกรรม
  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: ประสาทวิทยา

  ข้อมูลแพทย์

 • พญ. ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง

  แผนกอายุรกรรม
  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: โรคสมองเสื่อม

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ณัฐวุฒิ เกษทอง

  แผนกอายุรกรรม
  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: ประสาทวิทยา

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล

  แผนกอายุรกรรม
  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: ประสาทวิทยา

  ข้อมูลแพทย์

 • พญ. อรุณี บุญสุข

  แผนกอายุรกรรม
  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: ประสาทวิทยา

  ข้อมูลแพทย์

 • นพ. ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

  แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก
  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: ประสาทศัลยศาสตร์

  ข้อมูลแพทย์

 • พญ. สุพพตา เมธารักษ์ชีพ

  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ความชำนาญพิเศษ: โรคพาร์กินสัน, กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ, การฉีดโบทูลินัมท็อกซินในโรคระบบประสาท

  ข้อมูลแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก