fbpx

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่แม่นยำด้วยเครื่อง Spectral CT “AI Technology” Early Detection 100%

มะเร็งปอดเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก และการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการค้นพบโรคในระยะเริ่มต้น เพื่อให้มีโอกาสรักษาและประสบความหายของโรคมากขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้า ได้นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เช่น เครื่อง Spectral CT ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดที่มีระดับความแม่นยำสูงถึง 100% ในการตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้น

สาเหตุการเกิดมะเร็งปอด

สาเหตุหลักของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในระยะยาว สารเคมีที่พบในบุหรี่สามารถทำลายเนื้อเยื่อปอดและเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอด ได้แก่

 1. สารเคมีอื่นที่ได้รับผ่านการสูดดม การสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในสภาพแวดล้อม เช่น สารเคมีพิษในอากาศที่เราหายใจเข้าไป หรือสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน เช่น แอสเบสตอส (asbestos) และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันหล่อลื่น การสัมผัสสารเคมีเหล่านี้ในระยะยาวอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับพันธุกรรม มีความเป็นไปได้ที่จะมีการสืบต่อกันของยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด ซึ่งอาจเกิดจากสืบต่อกันของการเป็นโรคในครอบครัวหรือสายตระการตา
 3. การประสบกับมลพิษในสภาพแวดล้อม การสัมผัสกับมลพิษที่อาจอยู่ในอากาศ เช่น สารเคมีพิษ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อรา หรือสารพิษทางอาหาร เช่น อาหารที่มีสารเคมีที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด
 4. โรคปอดเรื้อรัง บางกลุ่มของโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมอักเสบเรื้อรัง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด

ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

การคัดกรองมะเร็งปอด (lung cancer) ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบความเสี่ยงของผู้ที่อาจจะเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น เพื่อทำให้มีโอกาสรักษาและรองรับการรักษาที่ดีกว่า สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ดังนี้

 1. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง คนที่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่ในอดีต ผู้ที่ติดต่อสารพิษเช่นสารเคมีในสถานที่ทำงาน หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด
 2. ผู้ที่มีอาการเสี่ยง คนที่มีอาการเช่นไอเรื้อรังหรือเม็ดเลือดผสมกับเสมหะ เจ็บหน้าอก หรือหายใจเหนื่อยขึ้นอย่างไม่ธรรมดา
 3. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งปอด หากมีคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่หรือพี่น้อง เคยเป็นมะเร็งปอด อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเช่นกัน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถทำได้โดยการสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น CT scan เพื่อตรวจหาก้อนเนื้อในปอด ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองมะเร็งปอด เนื่องจากการตรวจคัดกรองอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง Spectral CT

เครื่อง Spectral CT มีความสามารถในการจับภาพของปอดด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์ แต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยี Spectral Imaging ซึ่งช่วยแยกแยะและวิเคราะห์ภาพในระดับของสารเคมีภายในปอดอย่างแม่นยำ โดยประกอบด้วยการใช้แสง X-ray ที่มีพลังงานสูงและแสง X-ray ที่มีพลังงานต่ำพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเจาะจงมากขึ้น ทำให้สามารถจับเอาเนื้องอกขนาดเล็กในปอดได้อย่างระดับสูง

แต่ที่สำคัญที่สุดคือการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ภาพที่ได้จากเครื่อง Spectral CT เพื่อให้การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดมีความแม่นยำสูงถึง 100% ในระยะเริ่มต้น ซึ่ง AI มีความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์ภาพที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เครื่อง Spectral CT ที่ใช้ AI สามารถระบุและตรวจสอบเนื้องอกมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นได้โดยแม่นยำ จึงช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาและผลักดันให้มะเร็งปอดไม่เกิดการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง Spectral CT เป็นการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาใช้ในการค้นพบและวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้นอย่างแม่นยำ การตรวจคัดกรองแบบนี้มีประโยชน์ในการรับรู้ถึงสถานะสุขภาพของปอดในระยะเริ่มต้น และเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาภาระโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดในระยะต่อไป หากมีการค้นพบเนื้องอกในระยะเริ่มต้น เครื่อง Spectral CT “AI Technology” จะช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินการรักษาและการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมและทันเวลามากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรักษามะเร็งปอดให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพของเครื่อง Spectral CT

 • ความแม่นยำในการวินิจฉัย Spectral CT มีความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห์ภาพรังสีเอ็กซเรย์ในระดับสเปกตรัม ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถระบุและวินิจฉัยความผิดปกติในเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำและทันทีมากขึ้น ซึ่งช่วยในการวางแผนการรักษาและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
 • การจำแนกการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ Spectral CT สามารถแยกแยะเนื้อเยื่อที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น สามารถแยกแยะมะเร็งที่มีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเนื้อเยื่อปกติ หรือแยกแยะเนื้อเยื่อที่มีเลือดไหลเข้ามากับมะเร็ง ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็ง
 • เวลาการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว Spectral CT สามารถส่งผลลัพธ์การวินิจฉัยได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาได้โดยเร็ว การลดรังสีให้กับผู้ป่วย: Spectral CT สามารถใช้เทคโนโลยีการลดรังสีให้กับผู้ป่วยได้ เช่น ใช้เทคนิคการสแกนรวม (helical scanning) และการปรับค่าแรงดันของรังสีเอ็กซเรย์ เพื่อลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในขณะที่กำลังตรวจวินิจฉัย

ตรวจมะเร็งปอดด้วยเครื่องมือ Spectral CT ที่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital ดีอย่างไร

 • ตรวจด้วยทีมแพทย์มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง
 • ตรวจมะเร็งปอดได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือ Spectral CT ที่ทันสมัยระดับ Advanced Technology
 • จากสถิติการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดมาแล้วถึง 4,732 ครั้ง
 • เราพบผู้ป่วยมะเร็งปอดถึง 40 ราย หรือคิดเป็น 1.15%

แพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Spectral CT

คือการตรวจคัดกรอง มะเร็งปอด (Lung Cancer) ด้วยการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา

ข้อดีของการทำ Low-dose CT Scan?

 • ละเอียดกว่า การเอกซเรย์ทั่วไป
 • ผลลัพธ์แม่นยำกว่าปกติ
 • ลดอันตราย จากการใช้รังสีได้มากกว่า
 • คัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่ ระยะเริ่มต้น

หากคุณเป็นกังวลเรื่องสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ สามารถตรวจคัดกรอง ด้วยแพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Spectral CT ตรวจละเอียดด้วยวิธีการขั้นสูง ด้วย Spectral CT การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low Dose CT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก