fbpx

SookCiety 3M Screening and Day Care

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

 การดูแลสมองอวัยวะสั่งการที่มีผลต่อการทำงานทุกส่วนของร่างกายเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุ แต่ควรเริ่มป้องกันตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้นไป  เพื่อลดและชะลอความเสี่ยงของปัญหาด้านสมองและความจำ และป้องกันโรคสมองเสื่อมที่มักพบได้บ่อยเมื่อเข้าวัยสูงอายุ

ศูนย์สุขภาพสมองและความจำ BOOCS@BNH ดูแลสุขภาพสมองด้วยการกระตุ้นการทำงานของสมองด้านความจำ การรับรู้ สมาธิ การใช้ภาษา การสื่อสาร การบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพสมองที่ได้รับการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น

การรับรู้

Perception

สมาธิ

Attention

การใช้ภาษา

Language

ความจำ

Memory

การเข้าสังคม

Social Skill

การควบคุมร่างกาย

Motor skill

การทำงานประสานกันของสายตาและร่างกาย

Visuospatial

ทักษะของสมองในการจัดการ

Executive functions

การรวมกลุ่มทำกิจกรรม อย่างการเล่นเกม หรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อช่วยบำบัดด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลาย กระตุ้นจินตนาการ และรักษาสภาพจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ

BNH Health Coaching คือ การส่งเสริมสุขภาพจิตใจและร่างกายโดยรวมในรูปแบบกิจกรรมบำบัด โดยอาศัยหลักการ 5 Senses Therapy หลักการบำบัดโดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูพัฒนาการของทักษะชีวิตไม่ให้เสื่อมถอยไปตามวัย สร้างความสุข ความเบิกบาน ที่จะส่งผลไปถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

การมองเห็น Visual

การได้ยิน Hearing

การรับรู้กลิ่น Smell

การรับรส Taste

การสัมผัส Touch

Mobility Diagnostics การตรวจวินิจฉัยการเคลื่อนไหวและการทรงตัวแบบเฉพาะเจาะจง เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมของสุขภาพทางกายของผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ  ร่ววมไปกับการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลตัวเอง เช่น มีทักษะความรู้ในการเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย 

 • เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการป้องกันความเสื่อมของร่างกาย การเคลื่อนไหว และการทรงตัว
 • ปรับปรุงและฟื้นฟูแก้ปัญหาสภาพร่างกายหรืออวัยวะที่เริ่มเสื่อมลงไป เช่น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูก การทรงตัวในชีวิตประจำวัน
 • การป้องกันความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม รวมถึงการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง โดยนักกายภาพบำบัด

SookCiety 3M Screening & Daycare (Memory, Mental, Mobility) แพ็กเกจตรวจสุขภาพสมอง ร่างกาย จิตใจ และ กิจกรรมดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

SookCiety ADVANCED 3M Screening + (for Heath, Memory, Mental, Mobility)

SookCiety 3M Day Care
(3M=Memory + Mental + Mobility)

“รับมือสูงวัย.. ให้กาย ใจ เกินร้อย”

SookCiety by BNH ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหลัก 3M ได้แก่

Memory สมองสดใส ฟื้นฟูความจำ

Mental จิตใจแจ่มใส เบิกบาน

Mobility ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหว คล่องแคล่ว

เป้าหมายของการดูแลแบบ SookCiety 3M

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุข ช่วยลดข้อจำกัดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสร้างความสุข ความเบิกบาน ที่จะส่งผลไปถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

ความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์ พัฒนาการด้านอารมณ์ ระดับความตื่นตัว

ความสามารถในการรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง

ความสามารถในการทํากิจกรรมที่มีเป้าหมาย มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต

ความสามารถในการสร้างทักษะการทำงานและ ทักษะทางสังคม

เพิ่มพูนสมรรถภาพของสมองและความจำ ป้องกันความเสื่อมถอย และโรคอัลไซเมอร์

โปรแกรมนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • โปรแกรม 3M Screening เหมาะกับผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพร่างกาย 3 ด้าน คือ ด้านสมอง ร่างกายและจิตใจ และต้องการตรวจสุขภาพองค์รวมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • โปรแกรม 3M Day Care เหมาะกับผู้ที่สนใจดูแลและฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย 3 ด้าน คือ ด้านสมอง ร่างกายและจิตใจ และสนใจกิจกรรมบริหารสมองแบบกลุ่ม กิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายจิตใจ คลายความกังวล การบริหารร่างกายเฉพาะบุคคล และต้องการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ 

เพราะอะไร เราถึงแตกต่างจากศูนย์ดูแลอื่นๆ?

SookCiety : BNH Healthy Silver Age Community พร้อมให้บริการดูแลทุกท่านโดยผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมอง BOOCS (BRAIN ORIENTED ONESELF CARE SYSTEM) ศาสตร์การดูแลสมองจากประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าของสมอง (Brain Fatigue) ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง วิธีการผ่อนคลายความเครียด แนวทางการป้องกันก่อนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงการรักษาเมื่อเกิดโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งศาสตร์การดูแลสมองนี้ได้มีการวิจัยมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ประกอบกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฟื้นฟูเซลล์สมอง Plasmalogen จากญี่ปุ่น  (รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://mbrace.bnhhospital.com/product/plasmalogen/) เราจึงเชื่อมั่นว่าท่านที่เข้าร่วม Sookciety daycare ของเราจะได้รับประโยชน์ที่แตกต่างและเห็นผลจริง ให้คุณสุขภาพดีทั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจ

โปรแกรมการตรวจคัดกรอง ได้ตรวจอะไรบ้าง โปรแกรม 3M Screening (Memory,Mental,Mobility)

1.ประเมินภาวะสมองเสื่อม โดยผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมอง BOOCS

การประเมินภาวะสมองเสื่อมด้วยการถามตอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม อาทิเช่น การวัดความจำ การรับรู้วันเวลาสถานที่ การคำนวณ การใช้ภาษา การนึกคิดคำศัพท์ และการวาดรูป(ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ) สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ภายใน 18 เดือนข้างหน้าหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการคัดกรองภาวะบกพร่องทางการรู้คิดในผู้สูงอายุ และการคัดกรองภาวะสมองเหนื่อยล้าที่อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคสมองเสื่อม

2.ประเมินภาวะจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญศูนย์สมอง BOOCS

การประเมินสภาวะจิตใจของผู้สูงอายุ เป็นการคัดกรองสภาวะทางอารมณ์ ความเครียด คัดกรองภาวะซึมเศร้า รวมไปถึงแนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียด ผ่อนคลายจิตใจตามศาสตร์การดูแลของ BOOCS 

3.ประเมินสมรรถภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด และทดสอบการทรงตัวด้วยเครื่อง Huber 360

การทดสอบร่างกายด้วยเครื่อง Huber 360 เพื่อทดสอบการทรงตัว การรักษาสมดุลของร่างกาย และประเมินสมรรถภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อให้คำแนะนำการบริหารร่างกาย การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเฉพาะบุคคล

4. ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพองค์รวม และการประเมินร่างกายเพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันหรือการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ

5. สิทธิ์เข้าเล่นเกมส์ Sookciety เกมส์ฝึกสมอง ผ่านแอพพลิเคชัน Sookciety

ช่วยเสริมทักษะของสมองที่สำคัญ 6 ด้าน พร้อมแสดงผลลัพธ์หลังจบเกมส์ เลือกเล่นได้ตามระดับความยากง่ายในแต่ละด่าน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย (ดาวโหลดได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้น) 1 user  เกมส์มีอายุการเล่นได้ 3 เดือน*

6. สิทธิ์เข้าคลังความรู้ด้านสุขภาพออนไลน์ BNH Academy

ข้อมูลความรู้สุขภาพเพื่อให้คุณสามารถดูแลสุขภาพตนเองและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  https://academy.bnhhospital.com/ 

* หลังสั่งซื้อติดต่อรับ game user account และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แผนก BOOCS@BNH โดย add line: @bnhboocs

ท่านจะได้รับอะไร จากการเข้าร่วม daycare บ้าง

ได้รับการประเมินภาวะสมองเสื่อม คัดกรองภาวะซึมเศร้า และการวัดการทรงตัว

ได้ร่วมทำกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมอง กิจกรรมบำบัด/สันทนาการ ผ่อนคลายจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญBOOCS

ได้รู้แนวทางการบริหารร่างกาย และการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลโดยนักกายภาพบำบัด

ได้รับคำแนะนำด้านโภชนาการเฉพาะบุคคลโดยนักกำหนดอาหาร

ได้รับคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกัน หรือข้อควรระวังก่อนเกิดโรคต่างๆเฉพาะบุคคล

อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 1 มื้อ

อายุเท่าไหร่ ถึงเข้าร่วม daycare ได้

3M Daycare ของเรา ไม่มีจำกัดอายุของผู้เข้าร่วม โดยเราจะจัดกลุ่มสำหรับผู้ที่มีระดับสมองในกลุ่มเดียวกัน ไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณก.อายุ 55 ปีเป็นอัลไซเมอร์ขั้นเริ่มต้น คุณข.อายุ 80ปีเริ่มมีความบกพร่องทางการรู้คิด ดังนั้นคุณก.และคุณข.ก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยที่ช่วงอายุแตกต่างกัน

ซึ่งลูกๆหลานๆทางบ้าน สามารถชวนพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันได้ โดยสามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 ท่าน

กิจกรรมที่เข้าร่วมมีอะไรบ้าง

การบำบัดของเราประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นการทำงานของสมองในด้านต่างๆ การผ่อนคลายจิตใจ และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งในการเข้าร่วมโปรแกรม 3M Daycare 1ครั้ง อาจมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึง 3-5 กิจกรรม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมของผู้เข้าร่วมในกลุ่ม ท่านสามารถดูตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมจากแผ่นภาพด้านล่าง 

ความปลอดภัยในการเข้าร่วม

 • แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับวัคซีน Covid-19
 • รักษาระยะห่างในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม
 • มีการคัดกรองความสามารถทางกาย เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
 • มีการซักประวัติสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมกับโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 3M Day Care

กิจกรรม Day Care* คือ กิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมอง กิจกรรมสันทนาการ การบริหารร่างกาย และการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ฟรี อาหารว่าง 1 มื้อ เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.30 . (ท่านสามารถทำนัดได้ที่แผนก BOOCS หลังเข้ารับบริการประเมินสมองและจิตใจ)

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Day Care เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Day Care จะต้องมีผลการประเมินสมองอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • ในกรณีประเมินสมองและร่างกายแล้ว ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้ตามความเหมาะสม
 • กิจกรรม Day Care ให้บริการเป็นภาษาไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ

แพ็กเกจนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถระบุแพทย์ 

แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ไม่รวมค่าบริการสำหรับรายการตรวจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ

ไม่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

การทำนัดหมายเพื่อตรวจและใช้บริการ

กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

1. นัดหมายแผนก BOOCS เพื่อประเมินภาวะสมองและจิตใจ  (1 ชั่วโมง)

2. นัดหมายแผนกกายภาพบำบัด (Rehabilitation Center) เพื่อทดสอบการทรงตัวด้วยเครื่อง Huber 360 และประเมินสมรรถภาพร่างกาย (1 ชั่วโมง)

3. การนัดหมายพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ท่านสามารถทำนัดได้ที่แผนก BOOCS หลังเข้ารับบริการประเมินสมองและจิตใจ

4. การนัดหมายทำกิจกรรม Day Care ท่านสามารถทำนัดได้ที่แผนก BOOCS หลังเข้ารับบริการประเมินสมองและจิตใจ  กิจกรรมม Day Care เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.30 .

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ในกรณีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Day Care ต่อเนื่อง หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนก BOOCS@BNH หรือ add line: @bnhboocs

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมแห่งสุขภาพดีของชาววัยซิลเวอร์ได้ที่ SookCiety by BNH https://www.bnhhospital.com/th/sookciety-bnh-silver-age-community/

คุณมีความเสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อมหรือไม่?

แบบคัดกรองภาวะสมองเหนื่อยล้าและภาวะสมองเสื่อม จากโรงพยาบาล BNH

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก