fbpx

ไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza and Flu Vaccine)

Influenza ไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช | BNH Hospital

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

โรคไข้หวัดใหญ่ หรือ flu คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza (สายพันธุ์หลักอยู่ 3 สายพันธุ์) ที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยแพร่จากการไอ จามและการสัมผัส ส่งผลต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ สู่ จมูก คอ หลอดลม และปอด โดยเชื้อจะลามเข้าไปที่ปอดจนทำให้เกิดอาการปอดบวมได้ มักพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวของทุกปี

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) มาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกือบทุกทวีป ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคน

สารบัญบทความ

ไข้หวัดใหญ่ อาการ

อาการของไข้หวัดใหญ่ เบื้องต้นจะเริ่มหลังได้รับเชื้อ 1 – 4 วัน 

 • ผู้ป่วยจะมีไข้สูงแบบทันทีทันใด (38 องศา ในผู้ใหญ่ ส่วนในเด็กมักจะสูงกว่านี้)
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว
 • หนาวสั่น
 • คัดจมูก น้ำมูกไหล
 • ถ้าป่วยเป็นระยะเวลานานอาจจะมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ (Post viral bronchitis)
 • อ่อนเพลียมาก
 • บางรายอาจรู้สึกคลื่นไส้ ท้องเสียร่วมด้วย
 • เจ็บคอ ปวดศีรษะ

อาการจะรุนแรงและป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา (common cold) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่มีบางรายที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือ ปอดบวม ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิต ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะเริ่มหลังได้รับเชื้อ 1 – 4 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่มีบางรายที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

ไข้หวัดใหญ่ การป้องกัน

การป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถดำเนินการได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีการป้องกันอื่น ๆ ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ ดังนี้:

 1. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่: ควรฉีดวัคซีนปีละครั้ง โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็ก, ผู้สูงอายุ, และบุคคลที่มีโรคประจำตัว
 2. การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการ: ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย
 3. ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย: เวลาไอหรือจาม ควรใช้กระดาษทิชชูหรือศอกในการปิดปาก และทิ้งทิชชูที่ใช้แล้วในถังขยะทันที
 4. รักษาสุขอนามัย: หลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสใบหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
 5. การรักษาสุขภาพในระยะยาว: การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ, การออกกำลังกาย, และการได้รับการนอนพักเพียงพอสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และทำนัดฉีดวัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับทุกช่วงวัย
Influenza vaccine for all age groups

Time to vaccinate

วัคซีนไข้หวัญใหญ่ (Influenza Vaccine)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ละปีจึงต้องผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในปีนั้น ดังนั้นเราจึงควรฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานต่อโรคประมาณสองสัปดาห์ และจะป้องกันได้ประมาณหนึ่งปี วัคซีนนี้จะไม่ป้องกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นจะป้องกันได้เฉพาะไข้หวัดใหญ่เท่านั้น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรค

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใครที่ควรฉีด

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี เราจึงควรเสริมภูมิกันให้ทุกช่วงวัยแข็งแรง ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยเฉพาะในผู้ที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิต
 • ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • เด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาแอสไพรินเป็นเวลานาน
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับบุคคลกลุ่มนี้และใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้

ไม่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน:

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีนชนิดนี้อย่างรุนแรง
 • ผู้ที่กำลังป่วยหรือเคยป่วยด้วยกลุ่มอาการกิลแลง–บาร์เร (Guillain-Barré Syndrome: GBS)
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง (anaphylaxis) ควรเลี่ยงการฉีด แต่หากแพ้แพ้ไม่รุนแรง เช่น เป็นผื่น สามารถฉีดวัคซีนได้แต่ต้องเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 30 นาทีหลังฉีด เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบของโปรตีนจากไข่ปนในวัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผลข้างเคียง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ค่อนข้างปลอดภัย อาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นเล็กน้อยหลังจากการได้รับการฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงและชั่วคราว เช่น  ระบม แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ คัน หรืออ่อนเพลีย เป็นต้น

อาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นไม่นานหลังฉีด และจะหายเองภายใน 1-2 วัน หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ควรนั่งหรือนอนพัก ประมาณ 15-30 นาที ที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการแพ้ หรือ อาการข้างเคียงอื่นๆ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดที่ไหนดี

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เลือก BNH Hospital เพราะเราดูแลทุกท่านโดยให้ความสำคัญกับทุกช่วงวัย เพื่อให้การดูแลของเราเหมาะกับทุกคน เราจึงมีแพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ท่านได้เลือกตามช่วงวัย

 • แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 15 ปี

เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ที่ BNH จึงมีการดูแลประเมินก่อนฉีดวัคซีนและทำการฉีดวัคซีน โดยกุมารแพทย์ทุกราย

 • แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ 16 – 64 ปี
 • แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

ที่ BNH เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอย่างตรงจุด เพราะวัคซีนไข้ใหญ่ทั่วไปมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้กับผู้สูงอายุ คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ขอร่วมปกป้องคุณและคนที่คุณรัก

ให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา

โปรโมชั่น แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ ที่โรงพยาบาล BNH วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ท่านสามารถรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เท่านั้น
  • สำหรับท่านที่ อายุ 6 เดือน ถึง 15 ปี ติดต่อรับบริการที่ แผนกกุมารเวช ชั้น 2 โทร 02 022 0700 ต่อ 2239
  • สำหรับท่านที่ อายุ 16 ปีขึ้นไป ติดต่อรับบริการที่ แผนกอายุรกรรม ชั้น 4 โทร 02 022 0700 ต่อ 4421 – 4423 หรือ 02-022-0843
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีโรคประจำตัว แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนทำการฉีดวัคซีน
 • รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @Mbarce

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก