fbpx

CA Colon

คลิกเลือกอ่านข้อมูลมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

     อีกหนึ่งในมะเร็งร้ายใกล้ตัว ที่มักมาแบบไม่มีสัญญาณเตือน คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณส่วนปลายของระบบทางเดินอาหาร จากสถิติพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยในเพศชายเป็นอันดับที่2รองจากมะเร็งตับและพบบ่อยในเพศหญิงเป็นอันดับที่3 รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

     นอกจากนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ยังเป็นหนึ่งในโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอีกด้วย แม้ว่าจะพบมากในกลุ่มคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมักไม่แสดงอาการในช่วงแรก โดยทั่วไป กว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวก็มักพบในระยะที่ 3 – 4 แล้ว ทำให้ยากต่อการรักษาและมีโอกาสเสียชีวิตสูง

     คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่….. ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งดี เพราะมีโอกาสรักษาหายได้ ดังนั้น การตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เป็นประจำ หรือ มาพบแพทย์ทันทีที่เริ่มมีอาการผิดปกติเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

โรคมะเร็งลำไส้กับอาการเตือน

คุณมีสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้เหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

 •       ขับถ่ายผิดปกติ (ท้องผูกสลับท้องเสีย)
 •       ถ่ายไม่สุด / อุจจาระลำบากหรืออุจจาระลำเล็กลง / ปวดเบ่งในช่องทวารหนัก
 •       ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือดปน
 •       ปวดท้องเรื้อรัง
 •       อาจคลำเจอก้อนในช่องท้อง
 •       อาการอื่นๆที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร  น้ำหนักลด
“อย่านิ่งนอนใจ มะเร็งลำไส้หายได้ ถ้าตรวจพบในระยะเริ่มต้น”

มะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจาก

     โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ใหญ่ที่เกิดการกลายพันธุ์ โดยมีการแบ่งตัวและเพิ่มขึ้นของขนาดเยื่อบุอย่างรวดเร็ว เมื่อเซลล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็จะเกิดเป็นติ่งเนื้อหรือเนื้องอกขึ้นในลำไส้ และค่อยๆใหญ่ขึ้นจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งจะลามไปยังชั้นกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของลำไส้ผ่านท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือดและลุกลามไปที่อวัยวะอื่นๆของร่างกาย เช่น ลุกลามไปที่ตับหรือปอด 

     ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ที่จากการศึกษาพบว่าประชากรที่รับประทานผักผลไม้ยิ่งมากเท่าไร ยิ่งลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากเท่านั้น

     โดยปกติโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเพิ่มขึ้นตามวัย คือมียิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้สูงขึ้น และในปัจจุบันคนไทยเริ่มมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและบริโภคอาหารแบบชาวตะวันตก  ทำให้อัตราการพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากรไทยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี เพิ่มสูงขึ้น

     มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถตรวจพบได้จากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยอัตราการรอดชีวิตและโอกาสหายขาดจากโรคนี้มักขึ้นอยู่กับระยะที่ตรวจพบด้วย  ซึ่งเราสามารถแบ่งระยะมะเร็งลำไส้ใหญ่ ออกได้เป็น 4 ระยะดังนี้

ระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่

ระยะที่ 1 (ระยะแรก) เป็นระยะที่ยังไม่มีการลุกลาม สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด และหายขาดได้ มีอัตราการรอดชีวิต 80-95%

 

ระยะที่ 2  เป็นระยะที่เริ่มลุกลาม เซลล์มะเร็งจะเข้ามาในชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้ และอาจลามไปถึงเยื่อหุ้มลำไส้ เนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ หรือ อวัยวะข้างเคียง มีอัตราการรอดชีวิต 55-80% ในการรักษาจำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบผ่าตัดควบคู่ไปกับการทำเคมีบำบัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ 80-90%

 

ระยะที่ 3  เป็นระยะที่เริ่มลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง ในการรักษาจะต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกให้มากที่สุด และทำเคมีบำบัดเพื่อไม่ให้มะเร็งฟื้นตัว และกลับมาลุกลาม มีอัตราการรอด 40%

 

ระยะที่ 4 (ระยะแพร่กระจาย)  ถือเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรง เพราะเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ปอด หรือกระดูก ซึ่งการรักษาระยะนี้ต้องทำการผ่าตัดโดยการตัดอวัยวะบางส่วนที่พบเซลล์มะเร็งออก และทำเคมีบำบัดร่วมด้วย มีอัตราการรอดเพียงชีวิต 10% ในมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 นี้หากได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องโอกาสหายขาดเทียบเท่ากับระยะที่ 3

ทำไมต้องตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

     มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิต แต่ถ้าตรวจพบเร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้

     จากข้อมูลสถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2563 พบว่า โดยทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่า 72.7% จะทราบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มักพบในระยะ 3 -4  ซึ่งทำให้โรคมะเร็งลำไส้จัดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ที่กำลังคุกคามชีวิตคนไทย

จากสถิติของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

     มีการพบติ่งเนื้อชนิด adenoma ซึ่งเป็นติ่งเนื่อที่มีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้  มีข้อมลูดังนี้

 • อัตราการตรวจพบติ่งเนื้อชนิด Adenoma {Adenoma detection rate }= 55.54% ตั้งแต่ปี 2018-2021 คิดเป็น1 ราย จากการตรวจ 2 ราย
 • และอัตราการตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer = 2.46% คิดเป็น 1 ราย จากการตรวจ 41 ราย

     * สถิติอัตราการพบติ่งเนื้อนั้น นอกจากจะมาจากความผิดปกติของคนไข้นั้น อีกปัจจัยที่สำคัญคือความชำนาญของทีมแพทย์ที่ทำการส่องกล้อง ร่วมกับเครื่องมือที่ทันสมัยด้วย เพราะการตรวจไม่พบติ่งเนื้ออาจไม่ได้หมายถึงไม่มีติ่งเนื้อ ดังนั้นการเลือกคุณหมอที่มีความชำนาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงเป็นอีก 1 เรื่องที่สำคัญ หากตรวจพบติ่งเนื้อตั้งแต่ระยะแรกก็สามารถทำการรักษาได้เลย จึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้

3 วิธี รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

1. การผ่าตัด

     เป็นการรักษาหลักของมะเร็งลำไส้ใหญ่คือ การผ่าตัด เอาลำไส้ส่วนที่เป็นโรคและต่อมน้ำเหลืองออกไป ในบางครั้งถ้าเป็นมะเร็งที่ลุกลามมาก หรือมะเร็งของลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่อยู่ติดกับทวารหนัก การผ่าตัดอาจมีความจำเป็นต้องทำทวารเทียมเอาปลายลำไส้ส่วนที่เหลืออยู่เปิดออกทางหน้าท้องเป็นทางให้อุจจาระออก

2. การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

     เป็นการให้ยาสารเคมี ซึ่งอาจให้ก่อนการผ่าตัดและหรือหลังผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษาหรือไม่ก็ได้ การใช้เคมีบำบัดก็จะขึ้นกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องให้ในผู้ป่วยทุกราย แพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

3. การฉายแสง (รังสีรักษา)

     เป็นการรักษาร่วมกับการผ่าตัด อาจฉายรังสีก่อนหรือหลังการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เป็นรายๆ ไป โดยแพทย์จะประเมินจากลักษณะการลุกลามของก้อนมะเร็งและโอกาสการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง

     การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ จะมีทีมแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ร่วมกันวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

     แพทย์จะเลือกการรักษาใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นเซลล์มะเร็งมากน้อยเพียงใด มีการลุกลาม แพร่กระจายหรือไม่ และประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยว่าเหมาะสมกับวิธีใดมากที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

Q : หากแพทย์พบติ่งเนื้อจะทำอย่างไร

A : แพทย์สามารถทำการตัดได้ทันที ผ่านการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และส่งตรวจติ่งเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรคต่อไป

Q : หากพบติ่งเนื้อและตัดออกมาได้ จะรักษามะเร็งได้ไหม

A : ข้อมลูพบว่าการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และตัดติ่งเนื้อสม่ำเสมอ สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ถือเป็นการตรวจที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างดี
 

 

สรุป

     มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่มีแนวโน้มตรวจพบมากขึ้นโดยในประชากรไทย พบเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีประวัติการขับถ่ายที่ผิดปกติ และมีความเสี่ยงมากขึ้นในกลุ่มประชากรที่มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) เป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐานและอันตรายน้อยที่สุด เนื่องจากไม่เจ็บ ใช้เวลาไม่นาน และไม่เสียเวลาพักฟื้น ในระหว่างที่ทำการส่องกล้องหากพบ ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ แพทย์สามารถทำการตัดติ่งเนื้อนั้นได้ทันที และหากติ่งเนื้อนั้นเป็นชนิดที่มีโอกาสกลายเป็นมะเร็ง อาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นอีก1วิธีในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก

แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร ราคา | BNH Hospital

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก