fbpx

ทำ ICSI ที่ไหนดี? เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับเรา

ทำ ICSI ที่ไหนดี

ทำ ICSI ที่ไหนดี ? การทำเด็กหลอดแก้ว ICSI IVF นั้นเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ ทั้งทางด้านการเจริญพันธุ์ เวชพันธุศาสตร์ และการวิจัย เพื่อรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทางการแพทย์และการรักษาที่ได้มาตรฐาน จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูง

ดังนั้นการจะหาศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่อยากวางแผนการมีบุตรในอนาคต คู่สมรสควรให้เวลาในการเลือกสถานรักษา หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพราะจะช่วยลดการเสียเงินและเสียเวลา 

ในบทความนี้ทางทีม BNH จะพามาแนะนำการเลือกสถานรักษาหรือโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่ต้องการทำเด็กหลอดแก้วว่า ควรเลือกทำ ICSI ที่ไหนดี? ทำ IVF ที่ไหนดี? โรงพยาบาลที่ดีต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง แล้วควรเลือกอย่างไร 

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

BDMS Wellness Clinic

ที่แนะนำประสานงานโดยทีมงาน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มคนไข้ภาวะมีบุตรยากนานกว่า 15 ปี

Success Rate สูงถึง 80%

(คิดจากจำนวนคนไข้ที่ได้รับการใส่ตัวอ่อน จนกระทั่งตั้งครรภ์สำเร็จ)

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

BDMS Wellness Clinic

ที่แนะนำประสานงานโดยทีมงาน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มคนไข้ภาวะมีบุตรยากนานกว่า 15 ปี

Success Rate สูงถึง 80%

(คิดจากจำนวนคนไข้ที่ได้รับการใส่ตัวอ่อน จนกระทั่งตั้งครรภ์สำเร็จ)

เลือก ICSI , IVF ที่ไหน อย่างไรดี?

สถานที่ให้บริการด้านการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI IVF นั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา โดยแพทย์ผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นแพทย์ที่รับวุฒิบัตรทางด้านสูตินรีเวช และต้องมีทีมที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

การจะทำ ICSI IVF ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านสูง คู่สมรสควรเลือกให้รอบคอบ เพราะโรงพยาบาล หรือศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ทั้งด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์ในการเลือกจ่ายยาหรือฮอร์โมนให้กับคนไข้ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) พยาบาล รวมไปถึงความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่ใช้ ความปลอดภัย และการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดังนั้นการทำ ICSI ที่ไหนดี ควรเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพทางการแพทย์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

สามารถหาข้อมูลการทำ ICSI และ IVF เพิ่มเติมได้จากแหล่งไหนบ้าง?

 • เว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่างๆ 
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
 • รีวิวจากโรงพยาบาลหรือเว็บไซต์ต่างๆ

อย่างไรก็ตามการอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงการช่วยตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ที่จะเข้ารับการทำเด็กหลอดแก้วควรเข้าปรึกษาแพทย์โดยตรงจากโรงพยาบาลหรือคลินิกก่อน

ทางโรงพยาบาล BNH ได้คัดเลือก 5 หัวข้อพิจารณา ทำ ICSI ที่ไหนดี ? ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำเด็กหลอดแก้ว

ทำอิ๊กซี่ที่ไหนดี

การเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกสำหรับทำเด็กหลอดแก้วนั้นควรเป็นข้อคำนึงอันดับแรกๆ ในการทำ ICSI ที่ไหนดี คู่สมรสควรดูว่าสถานที่นั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เปิดให้บริการนอกเหนือจากการทำ ICSI IVF เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ ความพร้อมในการให้บริการ และประสบการณ์รักษาผู้มีบุตรยาก 

อีกทั้งความพร้อมของห้องปฏิบัติการ (Lab) เช่น ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน อุปกรณ์แช่แข็งตัวอ่อน ห้องผ่าตัดที่ใช้ในการเก็บไข่ เป็นต้น เครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

โดยเทคโนโลยีการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากในปัจจุบันมีดังนี้

 

 • IVF (In-Vito Fertilization)
  IVF คือการทำเด็กหลอดแก้ว โดยการคัดไข่ที่สมบูรณ์จากฝ่ายหญิงและคัดอสุจิที่แข็งแรงจากฝ่ายชายมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิที่ภายนอก แล้วจึงนำไข่ที่ผสมแล้วจนเป็นตัวอ่อนนำกลับเข้าไปที่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป
 • ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
  ICSI คือการทำเด็กหลอดแก้ว โดยการคัดเอาตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุด 1 ตัว ทางศูนย์ผู้มีบุตรยากจะใช้วิธีการส่องกล้องจุลทรรศน์และใช้เข็มขนาดเล็กฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ 1 ใบ เพื่อให้เกิดการผสมกันโดยตรง หลังจากนั้นจะนำไข่ที่ผสมแล้วไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เมื่อตัวอ่อนพัฒนาอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้ว ก็จะถูกนำกลับไปไว้ในโพรงมดลูกเพื่อเจริญเติบโตในครรภ์ต่อไป
 • IUI (Intra-Uterine Insemination)
  IUI คือการฉีดน้ำเชื้ออสุจิตัวที่ผ่านการคัดเลือกให้เหลือแต่ตัวที่แข็งแรงที่สุดเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ในช่วงไข่ตกหรือใกล้เวลาที่มีไข่ตก โดยจะใช้ท่อพลาสติกขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูก ตัวอสุจิจะว่ายไปปฏิสนธิกับไข่เอง การทำ IUI จึงเป็นวิธีที่เพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากกว่าวิธีธรรมชาติ
 • PESA/TESE
  Pesa (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) /Tese (Testicular Sperm Extraction) คือการเก็บเชื้ออสุจิโดยตรงจากอัณฑะ โดยการทำ Pesa นั้นเป็นการใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเพื่อดูดเอาเชื้ออสุจิจากอัณฑะ ส่วนการทำ Tese คือการตัดชิ้นเนื้ออัณฑะขนาดเล็กๆ แล้วจึงใช้กล้องจุลทรรศน์แยกเอาเชื้ออสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ดูดหาแล้วไม่พบเชื้ออสุจิ
 • การฝากไข่
  ฝากไข่ (Oocyte Cryopreservation หรือ Egg Freezing) เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยรักษาคุณภาพเซลล์ไข่ผู้หญิง เพื่อให้สามารถเก็บไข่เอาไว้ใช้สำหรับการตั้งครรภ์ในอนาคตได้ โดยแพทย์จะทำการดูดเอาไข่สุขภาพดีของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ออกมาจากรังไข่ และนำไปแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส และจะนำไข่ออกมาเพื่อใช้ปฏิสนธิกับอสุจิฝ่ายชาย เมื่อผู้ฝากไข่ต้องการตั้งครรภ์
 • การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยี NGS
  NGS (Next Generation Sequencing) คือเทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีความแม่นยำสูงในการตรวจคัดกรองตัวอ่อนได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงตรวจการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโครโมโซมที่ผิดปกติ เช่น ความผิดปกติของชิ้นส่วนโครโมโซม และภาวะโมเซอิก (Mosaic) 30-70% ได้

  นอกเหนือจากนั้นการทำ ICSI ที่ไหนดี ควรคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยในการรักษาภาวะมีบุตรยาก เช่น
 • การส่องกล้องดูในโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
  คือการใช้กล้องเล็กๆ สอดเข้าทางปากมดลูก เพื่อดูความผิดปกติภายในโพรงมดลูก เช่น พังผืด ติ่งเนื้อหรือเนื้องอกเล็กๆ ความผิดปกติของรูปร่างมดลูก ผ่านหน้าจอแสดงผล
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)
  การผ่าตัดผ่านกล้องจะเป็นการผ่าตัดที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า เนื่องจากการผ่าตัดผ่านกล้องมีแผลขนาดเล็กกว่า จึงเป็นทางเลือกที่นิยมนำมาใช้ในการผ่าตัดในปัจจุบัน เช่น การผ่าตัดมดลูก หรือ เนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก เนื้องอกหรือซีสต์รังไข่ ปวดท้องน้อยเนื้อรัง เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์

การเลือกแพทย์ที่จะดูแล และให้คำปรึกษาตลอดการรักษานั้นก็เป็นหนึ่งในข้อคำนึงอันดับแรกๆ ที่ควรคำนึงถึงในการเลือกทำ ICSI ที่ไหนดี เช่นกัน คู่สมรสควรพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของแพทย์และการให้คำปรึกษา ดังนี้

 

 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
  ในการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI IVF หรือ IUI เป็นหัตถการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากแพทย์ และความละเอียดอ่อนสูง เนื่องจากแพทย์ต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การประเมินการใช้ยาและฮอร์โมนในการกระตุ้นไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ เก็บไข่ การย้ายตัวอ่อน ตรวจโครโมโซมของตัวอ่อน รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ที่จะทำการนำไข่และอสุจิไปปฏิสนธิ และคัดเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดด้วย

  การเลือกแพทย์สำหรับปรึกษาเบื้องต้น จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรทางด้านสูตินรีเวช หรือมีประสบการณ์ทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะ เป็นต้น

 

 • การให้คำปรึกษา
  การเลือกแพทย์ควรเลือกจากการให้คำปรึกษา เป็นวิธีการประเมินอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้น คำปรึกษาในเชิงลึกโดยแพทย์และพยาบาล รวมไปถึงการตอบคำถามทุกข้อสงสัย

ดังนั้น การเลือกบุคลากรทางการแพทย์ ควรเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านรักษาภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะ รวมไปถึงแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดการรักษา เพราะจะส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

ศึกษาจากโอกาสความสำเร็จ

สิ่งที่ควรคำนึงสำหรับการทำ ICSI ที่ไหนดี ข้อต่อไปคือ โอกาสความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว หรืออัตราความสำเร็จ (Success Rate) จากโรงพยาบาลหรือคลินิกแต่ละแห่ง โดยดูได้จากจำนวนคนไข้ที่ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยากและได้รับการใส่ตัวอ่อน จนกระทั่งตั้งครรภ์สำเร็จ เนื่องจากสามารถช่วยในการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งว่าการทำเด็กหลอดแก้วนั้นจะประสบความสำเร็จ

การให้บริการจากบุคลากร

ในการเลือกทำ ICSI ที่ไหนดี? การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเช่นกัน เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และต้องใช้เวลาในการเข้ารับกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากค่อนข้างนาน คู่สมรสควรให้เวลาในการพิจารณาการบริการ เช่น 

 • การให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรว่าดูแลใส่ใจมากแค่ไหน ให้คำปรึกษาได้มากน้อยแค่ไหน 
 • ความสะดวกสบายที่ได้รับ เช่น ห้องพักผู้ป่วย 
 • มีการขายโปรแกรมนอกเหนือจากการทำเด็กหลอดแก้วหรือไม่
 • ราคาครอบคลุมการบริการอะไรบ้าง
 • ราคาเหมาะสมกับการให้บริการดูแลไหม

สามารถอ่านรายละเอียดราคาการทำ ICSI เพิ่มเติมได้ที่ : แพ็คเกจราคาการทำ ICSI

ความสะดวกในการเดินทาง

ความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงในการทำ ICSI เช่น อยู่ที่ไหน เดินทางเป็นอย่างไร เสียเวลาไหม เป็นต้น เพราะการทำเด็กหลอดแก้วนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาทำค่อนข้างนาน หลายสัปดาห์ติดต่อกัน มีหลายขั้นตอน และจำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ติดต่อกันหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการมากที่สุด

ทำ ICSI ที่ศูนย์​รักษา​ผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงาน​โดย โรงพยาบา​ลบีเอ็นเอช

สารบัญบทความ

ทำ ICSI ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงานโดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เรามีประสบการณ์มา มากกว่า 15 ปี เราเป็นหนึ่งในสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก 

เราได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติให้ดูแลกระบวนฝากไข่และการทำเด็กหลอดแก้วมาอย่างยาวนาน มีเคสกระตุ้นไข่มากกว่า 4,000 cycles 

นอกเหนือจากนี้เราพร้อมจะให้คำปรึกษาและดูแลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวมีบุตร ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร โปรแกรมหลังคลอด ฉีดวัคซีนเด็ก รวมไปถึงดูแลเด็กในทุกช่วงวัยได้อย่างต่อเนื่อง 

ทำ ICSI ที่ไหนดี? 5 เหตุผลหลัก ทำ ICSI ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงานโดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) 

 1. สำหรับการทำ ICSI ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงานโดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เรามีข้อมูลทางสถิติโอกาสความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว สูงถึง 70% โดยคิดจากจำนวนคนไข้ที่ได้รับการรักษาภาวะมีบุตรยากและได้รับการใส่ตัวอ่อน จนกระทั่งตั้งครรภ์สำเร็จ
 2. จุดแข็งของเราคือ การใช้ยาที่เหมาะสมกับร่างกายของคนไข้ และมีการควบคุมปริมาณการฉีดยา เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อคนไข้ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS) เพราะเราเลือกยาที่ดีต่อคนไข้มากที่สุด เห็นผลมากที่สุด อีกทั้งตัวยาที่ทีมแพทย์เราเลือกใช้ได้มาตรฐานการรับรอง
 3. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงานโดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้บริการทั้งการปรึกษาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ การฉีดเชื้อผสมเทียม การทำเด็กหลอดแก้ว IUI IVF ICSI การฝากไข่ การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยี NGS การทำ PESA/TESE การฉีดสารพลาสม่าเข้ารังไข่ เป็นต้น 
 4. เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และภาวะมีบุตรยาก ทีมนักวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมพยาบาล ที่คอยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มกระบวนการรักษาไปจนถึงเสร็จสิ้นการรักษา
 5. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงานโดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เรามีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากลโลก มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามปัจจุบัน รวมถึงยังมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่สะดวกสบาย

สรุป

การเลือกทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ICSI IVF ควรเลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ จากทั้งทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน และพยาบาล คู่สมรสควรให้เวลาในการพิจารณาเพื่อเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เหมาะสมกับตัวเองและคู่สมรส

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI หรือ IVF ควรเข้ารับการปรึกษาแพทย์ก่อนเบื้องต้น เพื่อที่แพทย์จะได้ประเมินอาการให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย และให้คำแนะนำ พร้อมวิธีรักษาได้อย่างถูกต้อง 

ทำ ICSI ที่ไหนดี? ให้การทำเด็กหลอดแก้ว ICSI ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่แนะนำ ประสานงานโดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เป็นหนึ่งในขั้นตอนการวางแผนมีบุตรในอนาคตสำหรับคุณ

ทำ ICSI ที่ BNH

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

BDMS Wellness Clinic

ที่แนะนำประสานงานโดยทีมงาน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มคนไข้ภาวะมีบุตรยากนานกว่า 15 ปี

Success Rate สูงถึง 80%

(คิดจากจำนวนคนไข้ที่ได้รับการใส่ตัวอ่อน จนกระทั่งตั้งครรภ์สำเร็จ)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก