fbpx

การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพ

เคยสงสัยไหม ทำไมเวลาเราไปทานอาหารกับเพื่อนๆ เรามักจะอิ่มไวกว่าคนอื่นๆ หรือบางครั้งทานน้อยกว่าแต่ก็พุงป่องง่ายกว่าคนอื่น รวมถึงเรามีความชอบและทนต่อรสชาติอาหารได้แตกต่างจากเพื่อนๆ บางคนชอบทานหวาน บางคนชอบทานเค็ม ทานเผ็ดได้ หรือแม้แต่เวลาดื่มแอลกอฮอล์ เรามักจะหน้าแดงและมึนง่ายกว่าคนอื่น นั่นก็เพราะร่างกายของคนเรา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองกับอาหารแตกต่างกันไป และสิ่งเหล่านี้สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งเหล่านี้สามารถตรวจเช็คได้โดยการตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ และทำให้เราระมัดระวังตัวเองได้มากขึ้น เช่น คนที่ชอบหวานอาจมีความเสี่ยงเรื่องเบาหวาน คนที่ชอบทานเค็มก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องความดัน ซึ่งสามารถตรวจเช็คได้ด้วย โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพ

ดังนั้น การตรวจโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomic) สามารถช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เราปรับพฤติกรรมทั้งในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายให้สอดคล้องไปกับรหัสพันธุกรรมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพด้วย โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพ

การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม (Nutrigenomic)

ร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก โดยมี DNA เป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ อีกทั้ง DNA ยังเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ เช่น รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ  และสามารถทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยการแสดงออกลักษณะทางพันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยยีน (Gene) ซึ่งยีนถือเป็นส่วนหนึ่งของ DNA และเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดทางพันธุกรรม โดยยีนจะทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางกาย ไปจนถึงสุขภาพของเรา

การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Nutrigenomic) เป็นการตรวจพันธุกรรมของเราในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับความอยากอาหาร การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรต การตอบสนองต่อไขมัน การรับรส การตอบสนองต่อแอลกอฮอล์  ตำแหน่งพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมและความดันโลหิตสูง การตอบสนองต่อคาเฟอีน  ตำแหน่งพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง และสามารถนำมาออกแบบอาหารที่เรารับประทานและการออกกำลังกายให้เหมาะกับพันธุกรรมหรือยีน (gene) ของเรา

เราสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย และพันธุกรรม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความเสี่ยงของสภาวะทางร่างกาย เช่น ความต้องการสารอาหาร คือ ร่างกายของเราสามารถดูดซึมและนำสารอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และต้องการสารอาหารใดเพิ่มเติม เช่น DNA อาจจะบอกว่าเรามีแนวโน้มที่จะมีวิตามินอีในเลือดอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ นั่นก็เป็นเพราะพันธุกรรมของเราสามารถดูดซึมวิตามินนั้นได้น้อยกว่าปกตินั่นเอง

การตอบสนองต่ออาหาร

การตอบสนองต่ออาหาร คือ ร่างกายของเราตอบสนองต่อสารอาหารแต่ละประเภทมากเกินปกติหรือไม่ เช่น หากยีนบอกว่าเรามีความไวต่อไขมัน แม้เราจะรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่มากนัก ก็อาจทำให้เกิดการสะสมหรือเกิดไขมันในเลือดสูงได้ง่ายกว่าคนอื่น

สุขภาพองค์รวม

สุขภาพองค์รวม คือ ร่างกายของเรามีการตอบสนองต่อการเผาผลาญและการอักเสบอย่างไร ตลอดจนความเสี่ยงของโรคอ้วนและความสามารถในการควบคุมความอยากอาหาร

อาการแพ้น้ำตาลแล็กโทส (Lactose Intolerance)

อาการแพ้น้ำตาลแล็กโทส (Lactose Intolerance) ประมาณ 75% ของประชากรทั่วโลกมีอาการแพ้น้ำตาลแล็กโทส (อาการที่มีผลทำให้ร่างกายขาดความสามารถในการผลิตเอนไซม์แลคเตสหรือเอนไซม์ที่ช่วยให้ร่างกายย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งน้ำตาลแล็กโทส เป็นน้ำตาลประเภทหลักๆที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์นม) อาการที่พบได้ส่วนใหญ่ คือ อาการท้องอืด ย่อยยากหลังทานนม โดยอาการนี้สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้

การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Sensitivity)

การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Sensitivity) บางรายอาจตรวจพบว่าร่างกายมีความไวต่อคาร์โบไฮเดรตสูง ก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ (Low Carb)

การตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย

การตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย เนื่องจากร่างกายของคนเรามีการตอบสนองและดูดซึมวิตามินแตกต่างกันออกไป แม้แต่ปัญหาอย่างเดียวกันของแต่ละคนก็อาจจะเกิดจากวิตามินและแร่ธาตุที่พร่องไปคนละตัวกัน การตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุจะทำให้ทราบถึงระดับวิตามินและแร่ธาตุตัวสำคัญในร่างกาย และทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วยสามารถร่วมกันวางแผนในการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตประจำวัน และรับประทานอาหารเสริมให้เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการได้ ซึ่งหลังจากที่เราได้รับการตรวจวิตามินในเลือดแล้ว ทีมนักโภชนาการจะคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายของเราต่อไป

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์

การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ว่าเราควรรับประทานอาหารหรือวิตามินชนิดไหน อีกทั้งเราสามารถเข้าใจในแนวทางการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเองในลักษณะที่เหมาะสมกับพันธุกรรมของตนเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีได้

ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือ DNA ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย ทำให้การตรวจเช็คสุขภาพแบบองค์รวมนั้นเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ เราสามารถรู้จักร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้น และวางแผนดูแลสุขภาพ เลือกทานอาหารหรือวิตามินที่เหมาะสม อีกทั้งหลีกเลี่ยงอาหารและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ

Nutrigenomic | การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

เจาะลึกโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย และภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ โดยการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ ทั้งในแง่ปริมาณ และการตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่นตรวจยีนที่ตอบสนองต่อสารอาหารต่างๆ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือดื่มนมที่มีน้ำตาลแลกโตส ประเมินความสามารถในการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่าง รวมถึงตรวจยีนเกี่ยวกับความอยากอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ เลือกทานอาหารและเสริมวิตามินที่เหมาะกับร่างกาย พร้อมทีมแพทย์และโภชนาการ ให้คำแนะนำในการบริโภค หรือเสริมอาหารแต่ละประเภทเป็นรายบุคคล

Nutrigenomic | การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสพันธุกรรมป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้? | Health Me Please EP.61

รหัสพันธุกรรมป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้? 

พญ.พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์ อายุรแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาพันธุศาสตร์โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้ข้อมูลว่า การตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึกป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้ นั้น “เป็นความจริง”

เพราะการตรวจเชิงลึกจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจเลือด จึงสามารถเห็นความเป็นไปได้ของการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม และสามารถป้องกันด้วยการตัดชิ้นเนื้อออกก่อนเวลา

ทำนัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

ทำนัดหมาย


– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2013)


– MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2006
– Residency Training in Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2013

ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลาแผนก
อังคาร08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(BNH All season)
พุธ08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(BNH All season)
พฤหัสบดี08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(Advance Diagnostic centre ( Presicion medicine ))
ศุกร์08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(Advance Diagnostic centre)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก