fbpx

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ที่พบได้บ่อย

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ช่วยให้เราสามารถหายใจและได้รับออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคที่เกี่ยวข้องกับปอด โรคหืด หรือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดอาการหายใจติดขัดและปัญหาทางเดินหายใจอื่นๆ ได้

โรคระบบทางเดินหายใจ โดยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กที่พบบ่อย สามารถจำแนกแบบง่ายๆ  เป็นโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจและจัดการโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ดังนี้

โรคหวัด โรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบน

โรคหวัดเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในมนุษย์ โดยส่วนใหญ่เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคหวัดมักจะมีอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล ไข้ และอาการปวดกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดความไม่สบายและผิดปกติในการทำกิจวัตรประจำวัน

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคหวัด

การสัมผัสกับผู้ป่วยโรคหวัด หากมีการสัมผัสกับบุคคลที่ติดเชื้อโรคหวัด เช่น การแชร์ของใช้ส่วนตัว การจับมือ หรือการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาจจะทำให้เราติดหวัดได้

การสัมผัสกับสิ่งของ เชื้อโรคหวัดสามารถติดต่อได้ผ่านพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น มือที่สัมผัสกับแหล่งติดเชื้อแล้วสัมผัส

การไอหรือจาม เชื้อโรคหวัดสามารถแพร่กระจายผ่านละอองน้ำละอองที่พบในลมหายใจขณะไอหรือจาม โดยละอองน้ำนั้นอาจทำให้ติดเชื้อได้

สภาวะที่อ่อนแอ บุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการติดเชื้อโรคหวัด

โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ โรคที่พบได้บ่อย ของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อย อาการของโรคหลอดลมอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การแพ้ และการระคายเคืองจากสารเคมี

โรคหลอดลมอักเสบ

โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน มักเกิดเมื่อมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจ โดยเชื้อโรคจะไปก่อกวนซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบ อาการบวมของเยื่อ ซึ่งนำไปสู่การระคายเคือง ทำให้มีเสมหะมากขึ้น มีอาการไอร่วมด้วย มีไข้ และมีอาการอ่อนเพลีย โดยส่วนมากจะเกิดในผู้ป่วยที่มีอาการทางหลอดลมอยู่ก่อนแล้ว จึงกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันได้ง่ายขึ้น เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ ได้รับควันจากมลพิษต่างๆ หรือผู้ที่มีอาการโรคหอบหืด

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

เกิดจากทางเดินหายใจได้รับสารก่อระคายเคืองอย่างเรื้อรัง ซึ่งไม่ได้มีการติดเชื้ออะไร เพียงแต่ว่าร่างกายของเราจะสร้างสารออกมาเยอะมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับการอักเสบ ทำให้มีเสลด เสมหะที่เหนียวข้น ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังต่อเนื่องตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจมีอาการหลอดลมอักเสบแทรกซ้อนลงไป

โรคปอดอักเสบ

พบได้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และมักจะรุนแรงกว่า เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาการที่พบจะประกอบด้วย มีไข้ ไอ หายใจหอบ หรือมีลักษณะหายใจลำบาก ในเด็กเล็กมักจะมีอาการงอแงมากกว่าปกติ ไม่ยอมกินอาหารและน้ำ สาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งพบได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย นอกจากนั้น อาจเกิดจากการสูดสำลักอาหารและน้ำ รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อตามมา ในเด็กที่เป็นปอดอักเสบหลายๆ ครั้ง อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจอย่างถาวรได้ เช่น อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคหลอดลมโป่งพอง ส่งผลทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอย และจำเป็นต้องให้การรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

โรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้รุนแรง การเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับโรคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยปัจจัยเสี่ยงและอาการที่เกี่ยวข้องควรรู้เพื่อการป้องกันและการรักษาที่ถูกต้อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเช่นการล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพทั่วไป เช่น การดูแลสุขภาพร่างกาย การออกกำลังกาย และการทานอาหารที่มีประโยชน์ ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความแข็งแรงของระบบทางเดินหายใจได้

รู้ทัน โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ป้องกันได้

หนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่คนหลายคนพบเจอคือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โรคเช่นหวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง  หรือโรคเกี่ยวกับปอด เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจเหล่านี้ มีหลายวิธีที่สามารถทำได้ดังนี้

 • หมั่นล้างมือบ่อยครั้ง การล้างมือเป็นวิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เพราะเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสของมือ ดังนั้นควรล้างมือบ่อยครั้งโดยใช้สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรคติดมา
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากคุณรู้สึกไม่สบายเป็นปกติ เช่นมีไข้ น้ำมูก หรืออาการไอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คนอื่นในระยะเวลาที่คุณมีอาการเจ็บป่วย และควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผ่านทางอากาศ
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ความแข็งแกร่งของระบบภูมิคุ้มกันสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นควรรักษาสุขภาพร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • รับวัคซีน วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจบางชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคปอดบวม ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อรับวัคซีนที่เหมาะสมและตรงตามคำแนะนำ
 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจได้ ควรเลือกอาหารที่มีส่วนประกอบที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีน และอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย
 • อย่าลืมการพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี หากมีอาการผิดปกติหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นเหล่านี้สามารถช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อและรับสภาพสุขภาพที่ดีของระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ ควรจัดการสุขภาพตนเองและช่วยเหลือคนรอบข้างในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอย่างมีส่วนร่วม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2023 ที่ BNH hospital

เลือกตรวจสุขภาพกับ BNH hospital กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ที่ BNH hospital มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพให้คุณได้เลือกตั้งแต่ตรวจสุขภาพโดยรวม ไปจนถึงการเลือกตรวจสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มากความสามารถ ให้คุณได้สบายใจในทุกขั้นตอน

สำหรับหนุ่มสาวก่อนอายุ 40 ปี Young Active

ตรวจเช็คความพร้อมของสุขภาพสำหรับหนุ่มสาวก่อนอายุ 40 ปี โดยการตรวจปอด หัวใจ ตับ ไต และตรวจหาเบาหวาน

ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 2-3 ชั่วโมง

สำหรับอายุย่างเข้า 40 แต่ไม่ถึง 50 Silver Active

ตรวจสุขภาพให้ละเอียดขึ้นอีกนิด เมื่อย่างเข้า 40 แต่ไม่ถึง 50 ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง โดยการตรวจการไหลเวียนของโลหิต ไขมันในเส้นเลือด ปอด หัวใจ ตับ ไต ต่อมไทรอยด์ อัลตร้าซาวด์ท้องส่วนบนและล่าง

ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 5-6 ชั่วโมง

สำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป (Golden Active)

วัยเก๋าต้องตรวจให้ครบ ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยการตรวจโรคต่อมไร้ท่อ ตรวจตา ตรวจหาภาวะกระดูกพรุนและการขาดวิตามินดีเบื้องต้น ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 6-8 ชั่วโมง

แพ็กเกจตรวจเน้นกระดูก ข้อต่อและการทรงตัว (Bone & Balance )

เพื่อการเคลื่อนไหวร่างกายที่มั่นคง แพ็กเกจตรวจเน้นกระดูก ข้อต่อและการทรงตัว สำหรับผู้ชายและผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยการตรวจภาวะขาดวิตามินดี และภาวะกระดูกพรุนอย่างละเอียด ตรวจดูการเคลื่อนไหว การทรงตัว กำลังขา รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยแพทย์เฉพาะทาง ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 7-9 ชั่วโมง

ตรวจคัดกรองหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น (Lungs Focus )

แพ็กเกจตรวจสุขภาพทุกระบบที่เน้นการตรวจคัดกรองหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ด้วยการเอกซเรย์ปอดรังสีต่ำ สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 6-8 ชั่วโมง

แพ็กเกจตรวจหัวใจ (Advanced Heart)

แพ็กเกจตรวจหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง สำหรับท่านที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป หรือมีประวัติครอบครัวเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ระยะเวลาในการให้บริการ 3-4 ชั่วโมง

ตรวจเช็คความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและปอดอย่างละเอียด (Total Heart & Lungs)

ตรวจเช็คความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและปอดอย่างละเอียด สำหรับทุกท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งปอดระยะเริ่มต้น เพื่อการป้องกัน และแก้ไขได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 7-9 ชั่วโมง

ตรวจเช็คความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและปอด และสมอง (Total Heart & Lungs Plus Brain)

ตรวจเช็คความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและปอดอย่างละเอียด รวมทั้งการตรวจสมอง และหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับทุกท่านที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เพื่อการป้องกันและแก้ไขได้ตรงจุด ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 8-10 ชั่วโมง

หากคุณเป็นกังวลเรื่องสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ สามารถตรวจคัดกรอง ด้วยแพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด เทคโนโลยีใหม่ หรือ AI Technology ตรวจละเอียดด้วยวิธีการขั้นสูง ด้วย Spectral CT การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low Dose CT

แพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด Low-dose CT Scan

ราคาโปรโมชั่น!!!

แพ็กเกจตรวจ คัดกรองมะเร็งปอด​

 • ขายราคาเดิม 6,500 บาท | ทางออนไลน์เท่านั้น!!!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก