fbpx

ตรวจคัดกรอง มะเร็งปอด อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Spectral CT

มะเร็งปอดเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในกลุ่มมะเร็งที่เกิดจากอวัยวะทางเดินหายใจ มันเกิดเมื่อเซลล์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของปอดเติบโตและแพร่กระจายอย่างไม่ปกติ และอาจกระทบถึงเนื้อเยื่อและโครงสร้างอื่นๆ ในร่างกาย มะเร็งปอดสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย

สาเหตุการเกิดมะเร็งปอด

สาเหตุหลักของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในระยะยาว สารเคมีที่พบในบุหรี่สามารถทำลายเนื้อเยื่อปอดและเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอด ได้แก่

 1. สารเคมีอื่นที่ได้รับผ่านการสูดดม การสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในสภาพแวดล้อม เช่น สารเคมีพิษในอากาศที่เราหายใจเข้าไป หรือสารเคมีที่ใช้ในการทำงาน เช่น แอสเบสตอส (asbestos) และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันหล่อลื่น การสัมผัสสารเคมีเหล่านี้ในระยะยาวอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับพันธุกรรม มีความเป็นไปได้ที่จะมีการสืบต่อกันของยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด ซึ่งอาจเกิดจากสืบต่อกันของการเป็นโรคในครอบครัวหรือสายตระการตา
 3. การประสบกับมลพิษในสภาพแวดล้อม การสัมผัสกับมลพิษที่อาจอยู่ในอากาศ เช่น สารเคมีพิษ ฝุ่นละออง เชื้อรา หรือสารพิษทางอาหาร เช่น อาหารที่มีสารเคมีที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด
 4. โรคปอดเรื้อรัง บางกลุ่มของโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมอักเสบเรื้อรัง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด

สำหรับบุคคลที่ไม่เคยสูบบุหรี่ การเกิดมะเร็งปอดอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรืออาจมีความสัมพันธ์กับการสืบต่อกันของยีนหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ยังไม่ทราบแน่ชัดอีกด้วย

ฝุ่น PM 2.5 อีกหนึ่งสาเหตุการเกิดมะเร็งปอด

ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในผลกระทบที่น่าเป็นห่วงคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในระบบทางเดินหายใจในประชากรชาวโลก

PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร โดยส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของพลังงานที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง การขนส่ง การก่อสร้าง การเผาไหม้ในการเกษตร และกิจกรรมบุคคลทั่วไป เมื่อฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ช่องคอและทางเดินหายใจ เศษขนาดเล็กนี้สามารถซึมผ่านลำคอไปยังปอดได้

ฝุ่น PM 2.5 เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอดผ่านหลายช่องทาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงในเนื้อเยื่อปอด ฝุ่น PM 2.5 ที่เข้าสู่ปอดอาจมีสารพิษที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อปอดและส่งผลต่อสารพันธุกรรมของเซลล์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสารพันธุกรรมของเซลล์ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเซลล์มะเร็ง
 2. การก่ออิทธิพลทางอัลตร้าไวโอเลต ฝุ่น PM 2.5 มีส่วนผสมของสารพิษ เช่น โลหะหนัก สารเคมีพิษ และสารตกค้าง เมื่อฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ปอด สารพิษเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการเกิดเม็ดเลือด การเกิดอัลตร้าไวโอเลต ที่อาจเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด
 3. การกระตุ้นการอักเสบ ฝุ่น PM 2.5 สามารถกระตุ้นการอักเสบในทางเดินหายใจและปอด โดยทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง การอักเสบนี้อาจเป็นตัวก่อให้เกิดการเกิดเซลล์มะเร็งในอนาคต
 4. ปัจจัยที่กระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเซลล์ ฝุ่น PM 2.5 อาจมีปัจจัยที่กระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในเนื้อเยื่อปอด ทำให้เกิดการเกิดเซลล์มะเร็ง

ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในสภาพแวดล้อมอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูดลมฝุ่น PM 2.5 การใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเข้มข้น และการดูแลสุขภาพโดยรักษาพฤติกรรมที่ดี เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการหยุดสูบบุหรี่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้

ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

การคัดกรองมะเร็งปอด (lung cancer) ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบความเสี่ยงของผู้ที่อาจจะเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น เพื่อทำให้มีโอกาสรักษาและรองรับการรักษาที่ดีกว่า สำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ดังนี้

 1. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง คนที่มีประวัติสูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่ในอดีต ผู้ที่ติดต่อสารพิษเช่นสารเคมีในสถานที่ทำงาน หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด
 2. ผู้ที่มีอาการเสี่ยง คนที่มีอาการเช่นไอเรื้อรังหรือเม็ดเลือดผสมกับเสมหะ เจ็บหน้าอก หรือหายใจเหนื่อยขึ้นอย่างไม่ธรรมดา
 3. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งปอด หากมีคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่หรือพี่น้อง เคยเป็นมะเร็งปอด อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเช่นกัน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถทำได้โดยการสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น CT scan เพื่อตรวจหาก้อนเนื้อในปอด ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการคัดกรองมะเร็งปอด เนื่องจากการตรวจคัดกรองอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

ตรวจมะเร็งปอดด้วยเทคโนโลยี Spectral CT

Spectral CT เป็นเทคโนโลยีในการสร้างภาพแบบมีมิติทางการแพทย์ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างภาพ CT แบบดั้งเดิมที่ใช้รังสีเอ็กซ์ในการสแกน Spectral CT ยังสามารถวิเคราะห์สเปกตรัมของรังสีเอ็กซ์ได้ ซึ่งทำให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อเยื่อที่ถูกสแกน การใช้ Spectral CT ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดช่วยในการตรวจจับความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เนื่องจาก Spectral CT สามารถแยกแยะวัสดุที่แตกต่างกันภายในปอดได้ และระบุลักษณะเฉพาะของเนื้องอกได้อย่างแม่นยำ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Spectral CT นั้นสามารถให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยงของมะเร็งปอด กรวิเคราะห์ Spectral CT ร่วมกับอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตีความผลลัพธ์ของภาพสเปกตรัม และช่วยในการตรวจสอบรูปแบบที่ไม่ปกติ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้ Spectral CT ร่วมกับ AI ช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจจับมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

วิธีการเตรียมตัว และการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย Low-dose CT Scan

 1. ไม่ต้องงดอาหาร เพราะไม่ต้องฉีดสารทึบแสง
 2. นอนบนเตียงตรวจในเครื่อง CT scan ในท่านอนหงาย ชูแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะ
 3. กลั้นหายใจระหว่างการตรวจประมาณ 15-20 วินาที
 4. การตรวจใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5-10 นาที บนเครื่อง CT scan เท่านั้น

ตรวจมะเร็งปอด Low-dose CT Scan ที่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital ดีอย่างไร

 • ด้วยทีมแพทย์มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง ที่ช่วยดูแลคุณให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ตรวจมะเร็งปอดได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องมือ Spectral CT ที่ทันสมัยระดับ Advanced Technology
 • จากสถิติการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดมาแล้วถึง 4,732 ครั้ง
 • เราพบผู้ป่วยมะเร็งปอดถึง 40 ราย หรือคิดเป็น 1.15%

แพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Spectral CT

คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Lung Cancer)ด้วยการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา

ข้อดีของการทำ Low-dose CT Scan?

 • ละเอียดกว่า การเอกซเรย์ทั่วไป
 • ผลลัพธ์แม่นยำกว่าปกติ
 • ลดอันตราย จากการใช้รังสีได้มากกว่า
 • คัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่ ระยะเริ่มต้น

หากคุณเป็นกังวลเรื่องสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ สามารถตรวจคัดกรอง ด้วยแพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Spectral CT ตรวจละเอียดด้วยวิธีการขั้นสูง ด้วย Spectral CT การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low Dose CT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก