fbpx

หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุของหัวใจขาดเลือด ใครควรเข้ารับการตรวจบ้าง

หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ คือภาวะที่เรียกว่าหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (coronary artery occlusion) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตฉับพลันของคนไทย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุมักมาจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน และสาเหตุมักมาจากคราบตะกรันของไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือด หรือเกิดจากการสะสมของแคลเซียม หรือที่เรียกว่า “คราบหินปูน”

สาเหตุการเกิดหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ

หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นเมื่อเกิดการสะสมของสารปูนแคลเซียมภายในเส้นเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจ (coronary arteries) ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 1. มีประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ หรือมีประวัติเคยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะมีความเป็นไปได้ที่คุณจะมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาโรคเดียวกัน เนื่องจากความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรคหลอดเลือดหัวใจ
 2. มีระดับไขมันในเลือดสูง เมื่อระดับไขมันในเลือดสูงเกิดขึ้น เซลล์ไขมันอาจสะสมในผนังหลอดเลือด และถูกเกลือแคลเซียมตะกั่วเป็นชั้นหินปูนเกาะ ทำให้เส้นเลือดหัวใจแคลนและเสียสมดุลได้ หินปูนเกาะที่สะสมเพิ่มขึ้นยิ่งมีโอกาสทำให้เกิดการสูญเสียความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหัวใจและส่งผลให้เกิดภาวะตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (coronary artery disease) และอาจเป็นสาเหตุของอาการหัวใจขาดเลือดหรืออักเสบหัวใจเสียชีวิตได้เช่นกัน
 3. การอักเสบของหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเกิดการอักเสบในผนังหลอดเลือดหัวใจ เช่น จากการที่ผนังหลอดเลือดถูกทำลายจากการเกิดการอักสบที่เกิดจากสารปนเปื้อนในเลือด หลอดเลือดหัวใจจะพยายามซ่อมแซมโดยการสร้างชั้นของหินปูนเกาะเพื่อป้องกันการรั่วซึมของเลือด
 4. ปัจจัยเสี่ยงที่อื่นๆ การสูบบุหรี่, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เช่น การกินอาหารที่มีระดับโซเดียมสูง, การทานอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันสูง, การไม่ออกกำลังกาย, และสภาวะเครียด อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหินปูนเกาะในหลอดเลือดหัวใจ

หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นจากสาเหตุที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของระบบการเผาไหม้ไขมันและการตอบสนองต่อการอักเสบในหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดโรค

หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ ใครที่ต้องรับการเข้าตรวจบ้าง

การตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่ควรเข้ารับการเข้าตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจได้แก่

 1. ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ หากคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในวงศ์ตระกูล เช่น พ่อแม่หรือพี่น้อง อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการพัฒนาโรคเดียวกัน จึงอาจต้องพิจารณาให้เข้าตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ
 2. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น สูบบุหรี่ มีความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน มีระดับไขมันในเลือดสูง อาจเป็นกลุ่มที่ต้องรับการตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ
 3. ผู้ที่มีอาการหัวใจขาดเลือดหรืออักเสบหัวใจ ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการขาดเลือดหัวใจ อาจต้องรับการตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะ

การตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการสแกนคอมพิวเตอร์ (Calcium Scoring, CT) ของหัวใจ ซึ่งจะสร้างภาพของหินปูนเกาะในหลอดเลือด และคำนวณค่าความเสี่ยงเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม, การตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจไม่ใช่วิธีการวินิจฉัยที่สมบูรณ์แบบ และอาจจำเป็นต้องใช้การวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสถานะของหลอดเลือดหัวใจในบางกรณี

การป้องกันหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ

การป้องกัน หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ เป็นเรื่องสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้เพื่อป้องกันการเกาะหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

 • รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ และเกลือน้อย ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว เช่น อาหารจานเดียวที่มีไขมันสูง อาหารแป้งที่มีระดับน้ำตาลสูง และอาหารที่มีเกลือสูง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเครียด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้ดีมากขึ้น ควรมีกิจกรรมทางกายภาพอย่างน้อย 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ อาจเป็นการเดินเร็ว เล่นกีฬา หรือว่ายน้ำ เลือกกิจกรรมที่เพลิดเพลินและเหมาะสมกับความพร้อมของร่างกาย
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ การเลิกสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกาะหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
 • ควบคุมระดับความเครียด ความเครียดสูงสามารถทำให้ความดันโลหิตสูง การควบคุมระดับความเครียดผ่านการนวด การฝึกสมาธิ หรือกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น โยคะ สตรีซแบบจิตวิทยา และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจสุขภาพประจำ ควรตรวจสุขภาพประจำเพื่อตรวจสอบระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพหัวใจ คำแนะนำและการรักษาเพิ่มเติมอาจมาจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

การตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย Calcium Scoring CT

รู้ก่อนเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ ด้วยการตรวจ Calcium Scoring CT

ผลการตรวจที่ได้จากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี Calcium Scoring CT จะบอกระดับคะแนน ตั้งแต่ 0-400 ขึ้นไป เพื่อประเมินว่า จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากน้อยเพียงใด สู่การปรับไลฟ์สไตล์อย่างเหมาะสม หรือวางแผนในการรักษาได้อย่างทันท่วงที ระดับหินปูน

0 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันต่ำ

ระดับหินปูน 1-10 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันน้อย หรือเพียง 10%

ระดับหินปูน 11-100 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันปานกลาง แพทย์อาจแนะนำให้ออกกำลังกาย หรือปรับอาหารให้เหมาะสม

ระดับหินปูน 101-400 ปริมาณหินปูนปานกลางถึงสูง แพทย์อาจแนะนำการรักษาหรือการตรวจเพิ่มเติม

ระดับหินปูน 400 ขึ้นไป อาจมีภาวะหลอดเลือดตีบแฝงอยู่ และมีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันสูง แพทย์อาจพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Calcium Scoring CT เป็นการตรวจหา แคลเซียมหรือหินปูนที่หัวใจ ที่อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ด้วยเทคโนโลยี CT Scan โดยสิ่งที่ควรระวังที่สุดคือ หินปูน ที่เกาะผนังหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงและจะเกิดก่อนอาการของโรคหัวใจนานหลายปี ปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

เลือกตรวจตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ Calcium Scoring CT ที่ BNH ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามมารตฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้คุณได้มั่นใจในทุกขั้นตอนการตรวจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก