fbpx

ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เกิดการติดเชื้อ COVID-19

ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เกิดการติดเชื้อ COVID-19

โรค COVID-19 ได้มีแพร่ในวงกว้างในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นไวรัสที่มีผลต่อทางเดินหายใจ ในช่วงแรกได้มีข้อสมมุติฐานว่า ไวรัส SAR-CoV2 น่าจะทำให้โรคหอบหืดมีความรุนแรงและติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้จากวารสาร Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice เดือนมีนาคมปี ค.ศ. 2022 ได้ มีการรวบรวมข้อมูล COVID-19 infection and Asthmaและสรุปตามหัวข้อ ดังนี้

1. Clinical outcome หลังการติดเชื้อ SAR-CoV2

การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าโรคหอบหืดไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ severe COVID-19 infection เชื่อว่าอธิบายได้จากการลดลงของ Angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2) receptor expression ที่ upper respiratory epithelium ในผู้ป่วยหอบหืด ซึ่งเป็นทางเข้าของไวรัส SAR-CoV2 โดยการศึกษา Urban Environment and Childhood Asthma study วิเคราะห์ที่ nasal epithelium  พบว่ามีความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างระดับ aeroallergen sensitization และ ACE2 receptor expression กลไกเชื่อว่าสัมพันธ์กับ type 2 biomarkers เช่นinterleukin-13 inflammatory pathway

อย่างไรก็ตามในกลุ่มย่อยที่มีการควบคุมโรคไม่ดี อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการการเกิดโรค COVID-19 รุนแรงได้ การศึกษาของ Huang et al. รวบรวมคนไข้ผู้ใหญ่ COVID-19 กว่า 60,000 คน แบ่งคนไข้หอบหืดเป็นกลุ่มที่ควบคุมอาการได้ดีหรือดีไม่ดี โดยวัดจาการมี clinical visits ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การศึกษานี้พบว่ากลุ่มคนที่มี active asthma นั้นมีความเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาล,การใช้ intensive respiratory support และการนอน intensive care unit มากกว่า inactive asthma คิดเป็น odds ratio 1.47; P < 0.05

นอกจากนั้นการศึกษาของ Adir Y et al. ยังพบว่าหากผู้ป่วยหอบหืดมีการใช้ systemic corticosteroid ภายในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจะสัมพันธ์กับ moderate to severe COVID-19 infection โดยมี positive correlation ระหว่างจำนวนครั้งการใช้ systemic corticosteroid และความรุนแรงของโรค COVID-19 โดยพบว่าหากใช้มากกว่า 2 prescriptions จะมีการเพิ่มของ hazard ratio มากที่สุด (รูปที่ 1)

ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เกิดการติดเชื้อ COVID-19

รูปที่ 1. ความสัมพันธ์ของ systemic corticosteroid prescriptions และ advanced COVID-19 illnesses

2. Asthma exacerbation และ COVID-19 infection

มีหลักฐานพบว่า COVID-19 ไม่กระตุ้นในเกิดการกำเริบของหอบหืดมากขึ้น อย่างไรก็ตามไวรัสทางเดินหายใจมักทำให้เกิดการกระตุ้น post-viral airway hyperresponsiveness ได้เป็นอาทิตย์ถึงเดือน ซึ่งการมี asthma exacerbations ก่อน COVID exposure อาจทำให้เกิด extended airway hyperresponsiveness ได้

3. COVID19 Vaccine efficacy และ safety ในผู้ป่วย asthma

ความปลอดภัยของวัคซีน ไม่พบว่าผู้ป่วยหอบหืดมีความเสี่ยงต่อการแพ้วัคซีน COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีประวัติแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีน COVID-19 มาก่อน

ประสิทธิภาพของวัคซีน ไม่มีหลักฐานพบว่าผู้ป่วยหอบหืดได้รับประสิทธิภาพขากวัคซีนน้อยกว่าคนทั่วไป อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่ใช้ corticosteroids ในปริมาณสูงเพิ่มควบคุมโรคหอบหืดอาจทำให้ การลดลงของ immune response ต่อวัคซีนได้

4. Long-haul COVID และ Asthma

การศึกษาปัจจุบันยังไม่พบความสัมพันธ์ของการเกิด long-haul COVID ที่มากกว่าในผู้ป่วยหอบหืดแต่ข้อมูลในกลุ่มนี้ยังมีจำกัด คำแนะนำปัจจุบัน ให้ติดตามอย่างน้อย 3 เดือนหรือนานกว่า โดยพิจารณาการตรวจ 6-minute walk, echocardiogram, และ/หรือ chest computed tomography หากมี chest X-rays หรือ pulmonary function test ที่ผิดปกติ (รูปที่ 2)

ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เกิดการติดเชื้อ COVID-19

รูปที่ 2. Algorithm การติดตามผู้ป่วย mild to moderate COVID-19 pneumonia

Covid 19 and Asthma

งานวิจัยล่าสุดจาก Journal of allergy and clinical immunology มีนาคม 2564 รวบรวมข้อมูล สรุปว่า ผู้ป่วยหอบหืดไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID19 เชื่อว่าเกิดจากการที่ผู้ป่วยภูมิแพ้หอบหืดมีทางเข้าของไวรัสหรือรีเซปเตอร์ ชื่อACE2 ที่ลดลง ในทางเดินหายใจส่วนต้น

ในส่วนของการเกิดlong COVID หลังหายจากอาการป่วย ยังไม่พบว่าทำให้เกิดอาการมากกว่าคนไม่เป็นโรคหอบหืด อย่างไรก็ตาม การติดตามอาการถึง 6เดือน ด้วยการตรวจสมรรถภาพทางปอด เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ถ้าสงสัยลิ่มเลือดอุกตันปอด ตามอาการ

เอกสารอ้างอิง

 1. Philip A. Palmon, Daniel J. Jackson, and Loren C. Denlinger. COVID-19 Infections and Asthma. J Allergy Clin Immunol Pract 2022;10:658-63
 2. Huang BZ, Chen Z, Sidell MA, Eckel SP, Martinez MP, Lurmann F, et al. Asthma disease status, COPD, and COVID-19 severity in a large multiethnic population. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:3621-3628.e2
 3. Adir Y, Humbert M, Saliba W. COVID-19 risk and outcomes in adult asthmatic patients treated with biologics or systemic corticosteroids: nationwide real-world evidence. J Allergy Clin Immunol 2021;148:361-367.e13.
พญ. อัญชลี เสนะวงษ์

บทความโดย

แพทย์หญิงอัญชลี เสนะวงษ์

ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Asthma and Allergy Centre (BAAC)

ติดต่อสอบถาม หรือทำนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE @MBRACE

ทำนัดหมายแพทย์ออนไลน์​ | Appointment

พญ. อัญชลี เสนะวงษ์

ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้

ความชำนาญพิเศษ

ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

ทำนัดหมาย


– กุมารเวชศาสตร์ ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน


– วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
– วุฒิบัตรภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน


– 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2559 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
– 2561 กุมารเวชศาสตร์ ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลาแผนก
จันทร์09:00 – 17:00ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้
อังคาร09:00 – 17:00ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้
พฤหัสบดี09:00 – 17:00ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้
ศุกร์09:00 – 17:00ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้
เสาร์09:00 – 17:00ศูนย์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพ้นมวัว

แพ้นมวัว

อาการแพ้นมวัว เกิดจากสารก่อภูมิแพ้โปรตีนที่ชื่อว่าเคซีน (casein)และเวย์ (whey) โปรตีนเหล่านี้ยังแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ

Read More »
แพ้ถั่วเปลือกแข็ง

แพ้ถั่วเปลือกแข็ง

การแพ้ถั่วเปลือกแข็งถือเป็นหนึ่งในแปดของอาหารที่พบการแพ้บ่อย ถั่วเปลือกแข็ง ได้แก่ ถั่วอัลมอนด์ ถั่วบราซิล เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ วอลนัต

Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก