fbpx

ป้องกันโรคในระบบทางเดินหายใจด้วย การตรวจเช็คสมรรถภาพปอด เบื้องต้นด้วยตัวเอง

การตรวจเช็คสมรรถภาพปอด ด้วยตัวเองสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากปอดเป็นอวัยวะสำหรับการหายใจ อยู่อย่างอิสระในช่องเยื่อหุ้มปอด ปอดยึดติดกับหลอดลมใหญ่โดยหลอดลมย่อย ยึดติดกับหัวใจ โดยหลอดเลือดที่เข้าสู่ปอดและออกจากปอด ปอดมี 2 ข้าง คือ ปอดขวา และปอดซ้าย รูปร่างของปอด คล้ายรูปกรวยผ่าซีก มียอดอยู่บนฐานกว้างอยู่ ข้างล่างชิดกับกะบังลม ปอดขวามีร่องแยกออกได้เป็น 2 กลีบ ปอดซ้ายมีร่อง แยกออกเป็น 2 กลีบ

ปอดเป็นอวัยวะที่ยืดหดได้มาก ในเด็กมีสีชมพูอ่อน แต่ผู้ใหญ่มักจะมีจุดสีเทา หรือสีดำ ซึ่งเกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองจากอากาศที่หายใจเข้าไป ปอดมีน้ำหนักเบา และมีรูพรุนเต็มไปหมด และเมื่อบีบจะมีเสียงกรอบแกรบ แต่ในเด็กเกิดใหม่ที่ยังไม่เคยหายใจเลย ปอดค่อนข้างแข็ง และจมน้ำ จึงใช้พิสูจน์ว่าเด็กเกิดมาหายใจหรือยัง ถ้าเด็กเคยหายใจครั้งแรก จะมีอากาศและเลือดเข้าปอดมากขึ้น ทำให้ปอดเปลี่ยนลักษณะเป็นนุ่ม คล้ายฟองน้ำ และลอยน้ำได้ ลักษณะภายในของปอดประกอบด้วยหลอดลมเล็กๆ หลอดเลือด และส่วนที่ทำหน้าที่หายใจจริงๆ คือ ถุงลม ซึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด กับออกซิเจนในอากาศ ที่ผิวนอกของปอดหุ้มด้วยเยื่อหุ้มปอดบางๆ

หน้าที่ของปอด

ปอดมีหน้าที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนก๊าซและการใช้ออกซิเจน เมื่อเราหายใจเข้า อากาศภายนอกเข้าสู่อวัยวะ ของระบบหายใจไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดฝอยติดอยู่ ดังนั้นเมื่ออากาศผ่านเข้ามาถึงถุงลมจึงมีโอกาสใกล้ชิดกับเม็ดเลือดแดงซึ่งไหลมาพร้อมกับเลือดภายในหลอดเลือดฝอยมากขึ้น จากนั้นออกชิเจนในอากาศซึ่งมีประมาณมากกว่าประมาณออกซิเจนในเลือด ก็จะซึมผ่านผนังถุงลมและผนังหลอดเลือดฝอยนี้เข้าสู่เม็ดเลือดแดงและพร้อมกันนั้น คาร์บอนไดออกไชด์ที่เหลือจากกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) ของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย และส่งมากับเม็ดเลือดแดงก็จะออกจากเม็ดเลือดผ่านผนังออกมาสู่ถุงลม ปกติในอากาศมีออกชิเจนร้อยละ 20 แต่อากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนร้อยละ 13

การกำจัดของเสียทางปอด จะกำจัดออกมาในรูปของน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการหายใจ โดยน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือดและเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงไปยังปอด แล้วแพร่เข้าสู่ถุงลมที่ปอด หลังจากนั้นจึงเคลื่อนผ่านหลอดลมแล้วออกจากร่างกายทางจมูก ซึ่งเรียกว่ากระบวนการเมแทบอลิซึม

หน้าที่ของปอดเกี่ยวกับการหายใจ คือการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ หน้าที่อื่น ๆ นอกจากการหายใจ คือการควบคุมการขับสารต่าง ๆ เช่น ยา แอลกอฮอล์ ออกจากระบบเลือด การควบคุมสมดุลของความเป็นกรด-ด่างในเลือด ซึ่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ และอวัยวะต่าง ๆ กรองลิ่มเลือดเล็กๆ ที่ตกตะกอนออกจากเส้นเลือดดำ ปกป้องและรับแรงกระแทกที่จะทำอันตรายต่อหัวใจซึ่งอยู่ตรงกลางช่องทรวงอก และทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส

สภาวะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปอด

ปอดอาจถูกกระทบ และก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ จากหลายสภาวะและสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อปอดได้

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD)

เป็นกลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก ลักษณะสำคัญของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดเกิดการอักเสบเสียหายเนื่องจากได้รับแก๊สหรือสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดลมค่อยๆ ตีบแคบลงหรือถูกอุดกั้นโดยไม่อาจฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้อีก

หอบหืด (Asthma)

เป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการตอบสนองเมื่อมีการปล่อยสารเคมีในร่างกาย เช่น การสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมหรือการเผชิญกับสภาวะที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการไอ มีเสมหะ แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หายใจมีเสียงหวีด และเหนื่อยหอบ โดยอาการจะเป็นๆ หายๆ ส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางคืนหรือเช้ามืด

มะเร็งปอด (Lung cancer)

เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อของปอด มักเกิดจากการสูบบุหรี่ การสัมผัสกับสารเคมี มะเร็งปอดในระยะต้น อาจไม่มีอาการที่ชัดเจน หรืออาจมีอาการที่คล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งปอด อาการที่อาจพบได้แก่ ไอบ่อยและรักษาไม่หาย หายใจลำบาก หายใจเสียงดัง อาการหายใจเหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือมีเลือดออกในเสมหะ

นอกจากนี้ยังมีสภาวะอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อปอดได้ เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นต้น

ตรวจเช็คสมรรถภาพปอดเบื้องต้นด้วยตัวเอง

 • การสังเกตหายใจ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาจสังเกตเห็นว่าหายใจของคุณเป็นอย่างไร หากคุณมีหายใจเร็ว หรือหายใจไม่สม่ำเสมอ อาจเป็นสัญญาณที่มีปัญหากับระบบหายใจ
 • การตรวจสัมผัสคุณสามารถวางมือลงบนหน้าอกของคุณ แล้วทดสอบการเคลื่อนไหวของปอด หากรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวในส่วนของปอดขณะหายใจ อาจเป็นไปได้ว่าปอดกำลังมีปัญหา
 • การวัดการหายใจ คุณสามารถวัดอัตราการหายใจของคุณได้โดยการนับจำนวนครั้งที่คุณหายใจภายใน 1 นาที (หายใจเข้าและหายใจออกครบทั้งสองข้าง) ในสภาพปกติ อัตราการหายใจในผู้ใหญ่มักอยู่ในช่วง 12-20 ครั้งต่อนาที
 • การตรวจสอบสีของลิ้นและริมฝีปาก หากพบว่าปากและลิ้นมีสีฟ้าเขียวหรือมีจุดเขียวส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีการไหลของออกซิเจนไม่เพียงพอไปยังสมองและร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาทางเดินหายใจหรือปัญหาทางปอด
 • หากมีอาการหายใจผิดปกติ หรือกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรปรึกษาแพทย์ทันที การตรวจด้วยตัวเองเป็นวิธีเพียงแค่การประเมินเบื้องต้นและไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือสภาพปอดที่แน่นอนได้ บทความข้างต้นนี้เป็นเพียวการตรวจสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีที่คุณสามารถทำได้เองเพื่อการประเมินสภาพปอดเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอาการผิดปกติหรือกังวลเกี่ยวกับสุขภาพปอดของคุณ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนและการดูแลรักษาเพิ่มเติม

วิธีการดูแลปอด หรือ การตรวจเช็คสมรรถภาพปอด

การดูแลปอดอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคปอดและปัญหาทางเดินหายใจอื่นๆ ดังนั้น เพื่อให้ปอดของคุณอยู่ในสภาพที่ดีและสมรรถภาพที่ดี ควรดูแลปอด ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงสารพิษ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคปอดและอื่นๆ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ที่อาจทำให้คุณสู้กับควันบุหรี่โดยอ้อม นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารพิษอื่นๆ เช่น สารเคมีรุนแรง ฝุ่นละออง และมลภาวะอากาศ
 • ออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับสุขภาพทั่วไป แต่ยังช่วยเสริมสร้างระบบหายใจและปอดให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของปอดและเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ได้รับ
 • บริหารจัดการกับสภาวะเครียด ความเครียดและความกังวลอาจส่งผลต่อระบบหายใจ ดังนั้น ควรพยายามทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น โยคะ การทำความสะอาดใจ หรือการพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ และอาหารที่รวมถึงสารอาหารที่สำคัญเช่น วิตามิน C และ E
 • ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษอากาศสูง เช่น ฝุ่น PM 2.5 การอยู่ในสภาวะควันภายนอก หรือสถานที่ที่มีการปล่อยสารเคมีตกค้างอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดและสภาวะทางเดินหายใจอื่นๆ

ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบสภาพของระบบหายใจและปอด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับปอด เช่น ไข้หวัด โรคหัด และไวรัสตับอักเสบ

มะเร็งปอดป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ เหตุเพราะไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก แต่ในทางกลับกันหากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรก โอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูงถึง 90% ปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Low-dose Computed Tomography (low-dose CT) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา จึงช่วยให้ตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มต้น และแน่นอนว่า ช่วยลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้ถึง 20 %

แพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด Low-dose CT Scan

Low-dose CT Scan คือการตรวจคัดกรอง มะเร็งปอด (Lung Cancer) ด้วยการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา

ข้อดีของการทำ Low-dose CT Scan

 • ละเอียดกว่า การเอกซเรย์ทั่วไป
 • ผลลัพธ์แม่นยำกว่าปกติ
 • ลดอันตราย จากการใช้รังสีได้มากกว่า
 • คัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่ ระยะเริ่มต้น

ตรวจหามะเร็งปอดด้วย Low-dose CT Scan ดีอย่างไร

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มแรกด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในคนที่มีสุขภาพปกติ โดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการของโรคมะเร็ง จะตรวจพบความผิดปกติ เช่น ก้อนเนื้องอกในปอดซึ่งอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปอดระยะเริ่มแรกและสามารถรักษาได้ทันเวลา เพราะเมื่อมีอาการหรือพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์ปอด อาจช้าเกินที่จะทำการรักษา
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปริมาณรังสีที่ได้รับจะต่ำ เท่ากับการตรวจเอกซเรย์เต้านมการตรวจมีความเสี่ยงน้อย ใช้รังสีปริมาณต่ำ ค่าปริมาณรังสีที่ได้น้อยกว่า 1.5 millisieverts (mSv) น้อยกว่าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบปกติ มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่เกิดจากรังสีในการตรวจนี้ต่ำมาก
 • ผลการตรวจมีโอกาสประมาณ 25% ที่จะตรวจพบก้อนเนื้องอกในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ก้อนเนื้องอกที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและไม่เป็นอันตราย แต่อาจต้องใช้การเฝ้าระวังหรือการตรวจเพิ่มเติม
 • การตรวจพบก้อนเนื้องอก อาจต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจชิ้นเนื้อหรือการผ่าตัดเพื่อประเมินผลต่อไป การตรวจคัดกรองอาจนำไปสู่การตรวจหาโรคที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ การตรวจหาความผิดปกติเหล่านี้เป็นประโยชน์ แต่อาจนำไปสู่การตรวจรักษาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจะทำการตรวจคัดกรอง
 • การตรวจคัดกรองนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีก้อนเนื้องอกในปอด แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ อาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อติดตามและคอยระวังต่อไป

ทำไมต้องมาตรวจมะเร็งปอด ที่ BNH

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยทีมแพทย์มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูง ที่ช่วยดูแลคุณให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • จากสถิติการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดมาแล้วถึง 4,732 ครั้ง
 • เราพบผู้ป่วยมะเร็งปอดถึง 40 ราย หรือคิดเป็น 1.15%
 • รตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่องมือ Spectral CT ที่ทันสมัยระดับ Advanced Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นกังวลเรื่องสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ สามารถตรวจคัดกรอง ด้วยแพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด เทคโนโลยีใหม่ หรือ AI Technology ตรวจละเอียดด้วยวิธีการขั้นสูง ด้วย Spectral CT การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ Low Dose CT

แพ็กเกจตรวจมะเร็งปอด Low-dose CT Scan

ราคาโปรโมชั่น!!!

แพ็กเกจตรวจ คัดกรองมะเร็งปอด​

 • ขายราคาเดิม 6,500 บาท | ทางออนไลน์เท่านั้น!!!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก