fbpx

ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิด “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน”

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย กลุ่มผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันมักมีอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน เนื่องจากมีสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด และมีการสะสมของแคลเซียมหรือหินปูนร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงต้อง ตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหัวใจ เพื่อป้องกันโรคร้าย

แคลเซียม หรือหินปูน คืออะไร

แคลเซียม หรือหินปูน คือสิ่งที่ร่างกายเราสร้างแคลเซียมขึ้นมาปกป้องจุดที่มีการอักเสบนั้น มีความเสื่อม นอกจากนี้หินปูนยังมาพร้อมกับคราบไขมันที่เกาะผนังหลอดเลือด และสะสมมากขึ้นจนเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตันได้

โดยปกติแคลเซียมที่จับที่ผนังหลอดเลือดหัวใจไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ที่มีอายุมาก หรือจากภาวะหลอดเลือดเสื่อมเท่านั้น ดังนั้น การการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ จึงเป็นคำนวณหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดแดง เพื่อใช้บ่งบอกแนวโน้มถึงโอกาสในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด โรคทางหลอดเลือดหัวใจ

การเกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) เกิดจากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพของหลอดเลือดหัว

 • การสูบบุหรี่
 • ความดันโลหิตสูง
 • ระดับไขมันในเลือดสูง
 • ไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ คอเลสเตอรอล (cholesterol) (ปกติ < 200 มก./ดล.)
 • ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) (ปกติ < 150 มก./ดล.)
 • มีไขมันแอล ดี แอล (ldl-c) สูง ควร <130 มก./ดล.
 • มีไขมันเอช ดี แอล (hdl-c) ต่ำ ควร >40 มก./ดล.
 • โรคเบาหวาน
 • ความอ้วน
 • ไม่ออกออกกำลังกาย
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูง
 • การมีประวัติครอบครัวที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนี้สามารถควบคุมได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เสี่ยง อาทิ หยุดสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม และตรวจสอบสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจสอบปัจจัยเสี่ยง และรับรู้โอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเป็นต้น

การป้องกันหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ

การป้องกัน หินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ เป็นเรื่องสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้เพื่อป้องกันการเกาะหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

 • รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ และเกลือน้อย ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว เช่น อาหารจานเดียวที่มีไขมันสูง อาหารแป้งที่มีระดับน้ำตาลสูง และอาหารที่มีเกลือสูง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเครียด ช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้ดีมากขึ้น ควรมีกิจกรรมทางกายภาพอย่างน้อย 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ อาจเป็นการเดินเร็ว เล่นกีฬา หรือว่ายน้ำ เลือกกิจกรรมที่เพลิดเพลินและเหมาะสมกับความพร้อมของร่างกาย
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ การเลิกสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกาะหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
 • ควบคุมระดับความเครียด ความเครียดสูงสามารถทำให้ความดันโลหิตสูง การควบคุมระดับความเครียดผ่านการนวด การฝึกสมาธิ หรือกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เช่น โยคะ สตรีซแบบจิตวิทยา และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจ
 • ตรวจสุขภาพประจำ ควรตรวจสุขภาพประจำเพื่อตรวจสอบระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพหัวใจ คำแนะนำและการรักษาเพิ่มเติมอาจมาจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

ความสำคัญของการตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

การตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ เพื่อบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ แพทย์จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย เพื่อตัดสินใจให้การรักษาให้เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้

ตรวจ โรคหลอดเลือดหัวใจด้วย Calcium Scoring CT

รู้ก่อนเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจ ด้วยการตรวจ Calcium Scoring CT

ผลการตรวจที่ได้จากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี Calcium Scoring CT จะบอกระดับคะแนน ตั้งแต่ 0-400 ขึ้นไป เพื่อประเมินว่า จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากน้อยเพียงใด สู่การปรับไลฟ์สไตล์อย่างเหมาะสม หรือวางแผนในการรักษาได้อย่างทันท่วงที ระดับหินปูน

0 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันต่ำ

ระดับหินปูน 1-10 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันน้อย หรือเพียง 10%

ระดับหินปูน 11-100 ความเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันปานกลาง แพทย์อาจแนะนำให้ออกกำลังกาย หรือปรับอาหารให้เหมาะสม

ระดับหินปูน 101-400 ปริมาณหินปูนปานกลางถึงสูง แพทย์อาจแนะนำการรักษาหรือการตรวจเพิ่มเติม

ระดับหินปูน 400 ขึ้นไป อาจมีภาวะหลอดเลือดตีบแฝงอยู่ และมีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันสูง แพทย์อาจพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Calcium Scoring CT เป็นการตรวจหา แคลเซียมหรือหินปูนที่หัวใจ ที่อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ด้วยเทคโนโลยี CT Scan โดยสิ่งที่ควรระวังที่สุดคือ หินปูน ที่เกาะผนังหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงและจะเกิดก่อนอาการของโรคหัวใจนานหลายปี ปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

แพ็กเกจตรวจ สมอง หัวใจ ปอด โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

ดูแล 3 ส่วนสำคัญของร่างกายที่รับบทหนักในทุกวัน ด้วยแพ็กเกจตรวจราคาพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • คัดกรองภาวะโรคหลอดเลือดสมอง : Carotid Doppler Ultrasound
 • ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ: CT Calcium Score
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด : CT Chest Low Dose

ทำไมเราถึงต้องตรวจ สมอง หัวใจ ปอด

รู้หรือไม่ว่า สมอง หัวใจ และปอด ทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร ?

สมอง หัวใจ ปอด ทั้ง 3 อวัยวะถือเป็นอวัยวะหลัก ที่ทำงานสัมพันธ์กันและทำงานหนักมาโดยตลอด ซึ่งจะเรียกได้ว่าขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไม่ได้ และหากเกิดโรคที่ระบบใดระบบหนึ่ง ก็มีโอกาสสูงที่จะส่งผลต่อระบบที่สัมพันธ์กัน รวมถึงโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจ ตีบ แตก ตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมอง และส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 ของโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2019

ดูแล สมอง หัวใจ ปอด กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยให้เราทราบระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที ได้ที่ : นัดหมายเพื่อปรึกษา

คัดกรองภาวะโรคหลอดเลือดสมอง Carotid Doppler Ultrasound

Carotid Doppler Ultrasound คือ การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูหลอดเลือดแดง carotid (หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ขนาด 5-6 มิลลิเมตร อยู่บริเวณคอด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวา) เพื่อดูการไหลเวียนของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจดูหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือไขมัน (Plaque) เกาะในหลอดเลือดหรือไม่ โดยสามารถวัดความหนาของผนังหลอดเลือด วัดความเร็วของการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด หากพบว่ามีการหนาตัวของผนังหลอดเลือดคอ มีคราบหินปูนเกาะจนหลอดเลือดคอตีบแคบ ถ้าหลอดเลือดนี้ตีบตัน หรือมีลิ่มเลือดหลุดออกจากหลอดเลือดนี้ หลุดไปยังหลอดเลือดส่วนปลายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีหรือไม่ได้เลย ทำให้เกิดสมองขาดเลือด มีอาการอัมพาต (Stroke) ตามมา

ตรวจตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหัวใจ CT Calcium Score

CT Calcium Score คือ การตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนที่หัวใจ ที่อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ด้วยเทคโนโลยี CT Scan โดยสิ่งที่ควรระวังที่สุดคือ หินปูน ที่เกาะผนังหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงและจะเกิดก่อนอาการของโรคหัวใจนานหลายปี ปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

เลือกตรวจตรวจ สมอง หัวใจ ปอด ที่ BNH ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามมารตฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้คุณได้มั่นใจในทุกขั้นตอนการตรวจ

แพ็กเกจตรวจ สมอง หัวใจ ปอด โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก