fbpx

ทำไมเราถึงต้องตรวจ ดูแล สมอง หัวใจ ปอด

สมอง หัวใจ ปอด ทั้ง 3 อวัยวะถือเป็นอวัยวะหลัก ที่ทำงานสัมพันธ์กันและทำงานหนักในทุกวัน ซึ่งจะเรียกได้ว่าขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไม่ได้ และหากเกิดโรคที่ระบบใดระบบหนึ่ง ก็มีโอกาสสูงที่จะส่งผลต่อระบบที่สัมพันธ์กัน รวมถึงโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจ ตีบ แตก ตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมอง และส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 ของโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2019 ดังนั้นเราควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อ ดูแล สมอง หัวใจ ปอด 3 ส่วนสำคัญของร่างกาย โดยการตรวจเช็คโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดสมอง (หัวใจ และ สมอง)

โรคหัวใจ กับ โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งสองโรคมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาใกล้เคียงกัน เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทั้งสองระบบมีความคล้ายคลึงกันมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นโรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดสมอง มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด และปัจจัยส่วนบุคคลเช่น อายุ พฤติกรรมสุขภาพ และประวัติครอบครัว

โรคปอด และ โรคหัวใจ (ปอด และ หัวใจ)

โรคปอดและโรคหัวใจ เป็นกลุ่มของโรคที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจ โดยโรคปอดจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการดูดออกซิเจนและเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ โรคปอดมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ หลอดเลือดปอดรั่ว วัณโรค  และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เมื่อปอดไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ไอ เจ็บหน้าอก หายใจเหมือนมีน้ำในปอด และปัญหาในการหายใจ

สาเหตุของโรคปอดมักเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ มลพิษในอากาศ ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ และการสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในปอด

โรคปอด กับ โรคหลอดเลือดสมอง (ปอด และ สมอง)

โรคปอดและโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสองโรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจและระบบหลอดเลือดในสมอง โรคเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ช่น การสูบบุหรี่ มลพิษในอากาศ ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ โดยโรคปอดสามารถแบ่งเป็นหลายรูปแบบ อาทิ ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ หอบหืด วัณโรค โรคถุงลมแฉก และโรคเรื้อรังปอด เมื่อปอดไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ผู้ป่วยอาจมีอาการหายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ไอ เจ็บหน้าอก หายใจเหมือนมีน้ำในปอด และปัญหาในการหายใจ

จะเห็นได้ว่า สมอง หัวใจ ปอด ทั้ง 3 ****อวัยวะนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง หากมีความเสี่ยงของโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคของอีกสองระบบที่เหลือได้เช่นกัน

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค

  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
  • ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน
  • ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
  • ผู้ที่มีภาวะเครียด
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอด

แพ็กเกจตรวจ ดูแล สมอง หัวใจ ปอด โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

ดูแล 3 ส่วนสำคัญของร่างกายที่รับบทหนักในทุกวัน ด้วยแพ็กเกจตรวจราคาพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • คัดกรองภาวะโรคหลอดเลือดสมอง : Carotid Doppler Ultrasound
  • ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ: CT Calcium Score
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด : CT Chest Low Dose

ทำไมเราถึงต้องตรวจ ดูแล สมอง หัวใจ ปอด

รู้หรือไม่ว่า สมอง หัวใจ และปอด ทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร ?

สมอง หัวใจ ปอด ทั้ง 3 อวัยวะถือเป็นอวัยวะหลัก ที่ทำงานสัมพันธ์กันและทำงานหนักมาโดยตลอด ซึ่งจะเรียกได้ว่าขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไม่ได้ และหากเกิดโรคที่ระบบใดระบบหนึ่ง ก็มีโอกาสสูงที่จะส่งผลต่อระบบที่สัมพันธ์กัน รวมถึงโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจ ตีบ แตก ตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคที่เกิดจากหลอดเลือดสมอง และส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 ของโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2019

ดูแล สมอง หัวใจ ปอด กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อช่วยให้เราทราบระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที ได้ที่ : นัดหมายเพื่อปรึกษา

แพ็กเกจตรวจ สมอง หัวใจ ปอด โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

แพ็กเกจตรวจ สมอง หัวใจ ปอด

ราคาโปรโมชั่น 15,000 บาท l ซื้อแพ็กเกจได้ทั้ง 3 ช่องทาง โปรโมชั่นทางออนไลน์เท่านั้น!

คัดกรองภาวะโรคหลอดเลือดสมอง Carotid Doppler Ultrasound

Carotid Doppler Ultrasound คือ การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เพื่อตรวจดูหลอดเลือดแดง carotid (หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ขนาด 5-6 มิลลิเมตร อยู่บริเวณคอด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ซ้ายและขวา) เพื่อดูการไหลเวียนของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจดูหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือไขมัน (Plaque) เกาะในหลอดเลือดหรือไม่ โดยสามารถวัดความหนาของผนังหลอดเลือด วัดความเร็วของการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด หากพบว่ามีการหนาตัวของผนังหลอดเลือดคอ มีคราบหินปูนเกาะจนหลอดเลือดคอตีบแคบ ถ้าหลอดเลือดนี้ตีบตัน หรือมีลิ่มเลือดหลุดออกจากหลอดเลือดนี้ หลุดไปยังหลอดเลือดส่วนปลายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีหรือไม่ได้เลย ทำให้เกิดสมองขาดเลือด มีอาการอัมพาต (Stroke) ตามมา

ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score

CT Calcium Score คือ การตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนที่หัวใจ ที่อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ด้วยเทคโนโลยี CT Scan โดยสิ่งที่ควรระวังที่สุดคือ หินปูน ที่เกาะผนังหลอดเลือดที่นำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงและจะเกิดก่อนอาการของโรคหัวใจนานหลายปี ปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด  CT Chest Low Dose

CT Chest Low Dose คือการตรวจคัดกรอง มะเร็งปอด (Lung Cancer) ด้วยการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา ข้อดีของการทำ CT Chest Low Dose? ละเอียดกว่า การเอกซเรย์ทั่วไป ผลลัพธ์แม่นยำกว่าปกติ ลดอันตราย จากการใช้รังสีได้มากกว่า คัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่ ระยะเริ่มต้น

เลือกตรวจตรวจ สมอง หัวใจ ปอด ที่ BNH ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามมารตฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้คุณได้มั่นใจในทุกขั้นตอนการตรวจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
    เปิดใช้งานตลอด

    เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
    รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

    ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
    รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

    ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
    รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

    จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
    คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก