fbpx

การดูแลสุขภาพสมองและความจำ และรักษาสมดุลของ ระบบประสาทในผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพสมองและความจำ และรักษาสมดุลของระบบประสาทในผู้สูงอายุ เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยนั้นกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ และในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่า 20% หรือมีประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปเกินกว่า 14% และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับประชากรกลุ่มนี้ก็คือ เมื่อมีอายุมากขึ้นสมองของคนเราย่อมมีการเสื่อมถอยร่วงโรยไปตามวัย ทำให้ประสิทธิภาพของสมองและสมดุลระบบประสาทลดน้อยถอยลง ดังนั้นการดูแลสมองให้มีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคทาง ระบบประสาทในผู้สูงอายุ และช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนถึงบั้นปลายของชีวิต

การเปลี่ยนแปลงด้าน ระบบประสาทในผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประชากรไทยอายุยืนยาวข้ึนมากกว่าในอดีต โดยประเทศไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนเลยทีเดียว ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ อาจแตกต่างจากกลุ่มอายุอื่น ๆ เพราะเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและด้านอื่นๆอีกมากมาย ที่สำคัญคือการเสื่อมของระบบสมอง ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีผลต่อความจำ และความสามารถทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 • ความสามารถในการจดจำ: ผู้สูงอายุอาจมีการเสื่อมลงในความสามารถในการจดจำข้อมูล การจดจำรายละเอียด หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • ความสามารถในการเรียนรู้: การเรียนรู้ในวัยที่มากขึ้นอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความสามารถในการนำเข้าและประมวลผลข้อมูลลดลง อาจทำให้การเรียนรู้ใหม่ ๆ มีความยากลำบากขึ้น
 • ความสามารถในการวางแผนและการตัดสินใจ: การวางแผนการทำงานหรือการตัดสินใจอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลดลง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจที่ช้าลงด้วย ความสามารถในการตอบสนองทางร่างกาย: ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการตอบสนองทางร่างกายอาจมีการเสื่อมลง เช่น การเดิน การทรงตัว
 • สภาพอารมณ์และจิตใจ: ผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อม

โรคเกี่ยวกับความเสื่อมของสมองและความจำในผู้สูงอายุ

โรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสมองและความจำในผู้สูงอายุมีหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการเสื่อมสภาพของระบบสมอง

 • โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease): เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์สมองที่ผลิตดอปามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการมือสั่น อาจะกระทบถึง คอ เครื่องหน้าอีกด้วย และมักมีปัญหาในการประมวลผลของสมอง เช่น การพูดวกวน
 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease): โรคสมองเสื่อมชนิดหลงลืม หรือชนิดอัลไซเมอร์ เป็นชนิดที่พบมากท่ีสุด พบประมาณร้อยละ 60-80 ของภาวะสมองเสื่อม ทั้งหมด พบมากที่สุดในกลุ่มมผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความบกพร่องด้านความจำเป็นหลัก เป็นที่รู้จักกันว่า “โรคความจำเสื่อมเรื้อรัง”
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก (Cerebral Aneurysm): การแตกของของหลอดเลือดสมองอาจเกิดขึ้นในผู้สูงอายุและสามารถทำให้เกิดอาการเสื่อมสภาพทางสมอง คล้ายกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันทีไม่ทันได้ตั้งตัว
 • โรคหลอดเลือดในสมอง (Cerebrovascular Disease): มักเกิดจากภาวะอุดตันของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการเสื่อมสภาพทางสมองไม่ว่าจะเป็น ภาวะอัมพาต หรืออาจเป็นต้นเหตุของอาการเสียการทรงตัวในการเดินได้

วิธีการดูแลสุขภาพสมองและความจำ ลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคสมองเสื่อม

 • ออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการรักษาสุขภาพสมองและความจำ โดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง และช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเพียงพอ
 • บำบัดทางร่างกายและจิตใจ: ภาวะจิตตกจะส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท ดังนั้น การมีสุขภาพใจที่ดีจะช่วยให้มีสุขภาพสมองที่ดีได้ ไม่ควรเครียด หรือทำตัวเศร้าหมอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะบั่นทอนคุณภาพชีวิตและสติปัญญาลง ควรฝึกทำสมาธิซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การจัดการเรื่องต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การบริหารจัดการความเครียด: ความเครียดสามารถเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพสมอง และความจำ การเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เช่น การหายใจลึก ๆ การฝึกสมาธิ จะช่วยลดความเครียดได้
 • การบำบัดทางสมอง: การเล่นเกมทางสมอง แก้ปัญหาทางตรรกศาสตร์ หรือกิจกรรมที่ใช้ความคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาทางสมอง จะสามารถช่วยรักษาระบบความจำได้
 • การรับประทานอาหารที่เหมาะสม: ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันโคเลสเตอรอลสูงและควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ 2-6 เท่า ควรใช้วิธีการปรุงอาหารแบบอบหรือย่างแทนการทอด ใช้น้ำมันที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย เช่น น้ำมันมะกอก พยายามรับประทานผักผลไม้ที่มีสารแอนตีออกซิแดนท์สูง ได้แก่ พวกผักผลไม้ที่มีเปลือกสีเข้ม เช่น กะหล่ำปลีสีเขียวเข้ม ผักโขม มะเขือยาวสีม่วงเข้ม พืชตระกูลถั่ว ลูกพรุน เบอรีต่างๆ ส้ม และองุ่นแดง และอาหารที่มีกรดไขมันโอเมกา 3 สูง เช่น ปลาทู ตลอดจนเครื่องเทศที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ อย่าง พริก กระเทียม ขิง เป็นต้น

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในผู้สูงอายุ

กิจกรรมพัฒนาสังคม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ช่วยเหลือเด็กยากไร้ บริจาคทรัพย์ ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อผู้ให้ในแง่ทำให้จิตใจเบิกบาน มีความสุขกลับมาด้วย

 • การเล่นดนตรี : การเล่นเครื่องดนตรีช่วยในการฝึกการจัดการเวลา การเรียนรู้ทักษะใหม่ และการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของผู้สูงอ่ยุได้ อีกทั้งยังเกิดความบันเทิงทางอารมณ์ได้อีกด้วย
 • การท่องเที่ยวและการเรียนรู้จากการเดินทาง : การท่องเที่ยวไม่ใช่กิจกรรมสำหรับวัยรุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถให้ผู้สูงอายุได้เปิดหูเปิดตา พบเจออะไรใหม่ๆ เพื่อความผ่อนคลาย ลดความเบื่อหน่ายได้อย่างมาก รูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุควรเน้นที่คุณภาพดี มีความคุ้มค่า คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ผสมผสานกับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เช่น เรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น เป็นต้น
 • การสร้างสรรค์กิจกรรมส่วนตัว: การทำงานฝีมือ เขียนบทประพันธ์ การวาดรูป เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีก้วย

ผู้สูงอายุจึงเป็นวัยที่มีคุณค่า เพราะเต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิต แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของวัยและสภาพร่างกาย อาจจะทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะสมดุลระบบประสาท คนรอบตัวจึงควรให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพสมองและความจำของผู้สูงอายุเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมและปัญหาความจำ และเพื่อให้พวกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

3M Daycare Programme
โปรแกรมการบริหารสมอง ฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของสมองและจิตใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก