fbpx

9 รายการตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     การตรวจสุขภาพจะช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะหากพบปัญหาสุขภาพ จะได้ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือมีโรคอะไรบ้าง จะได้รักษาหรือดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม และป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียได้และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพในระยะยาว สำหรับใครที่ยังสงสัยว่ารายการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี หรอ การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจอะไรบ้าง และทำไมต้องตรวจ เรามีคำตอบของเรื่องนี้มาอธิบายให้คุณได้เข้าใจกันมากขึ้น

การตรวจสุขภาพจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้าง ?

     ปกติรายการตรวจต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมการตรวจที่คุณเลือก หรือตรวจตามคำแนะนำแพทย์ตามความเสี่ยงของคุณ เช่น อายุ เพศ สุขภาพโดยรวม โรคประจำตัว ประวัติของคนในครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล รวมไปถึงวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการตรวจ ซึ่งก็จะมีทั้งการตรวจร่างกาย และ การตรวจเลือด

การตรวจสุขภาพต้องตรวจถี่ขนาดไหน ?

     โดยทั่วไปแล้วแพทย์แนะนำให้ตรวจทุก 1 ปี แต่สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อาจจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมและตรวจบ่อยขึ้น หรือถ้าหากเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานก็คงจะขึ้นอยู่ความจำเป็นของคุณเอง

ตรวจสุขภาพ จะมีทั้งการตรวจร่างกาย และการตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจวินิจฉัยทางรังสีและการตรวจเลือด (Blood test)

 • การตรวจร่างกาย (Physical examination)
 • การตรวจวินิจฉัยทางรังสี เช่น  การเอกซเรย์ทรวงอก อัลตราซาวด์
 • การตรวจเลือด (Blood test) เช่น ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count), ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose – Fasting), ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test), ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) เป็นต้น

ท่านสามารถอ่านรายเอียดเกี่ยวกับรายการตรวจต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

รายการตรวจสุขภาพประจำปีที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ

1.เอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)

     เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของปอดและหัวใจ เช่น โรคติดเชื้อจากวัณโรค ถุงลมโป่งพอง หัวใจโต เส้นเลือดในทรวงอกผิดปกติ บางท่านอาจไม่มีอาการความผิดปกติใด ๆ ก่อนมาตรวจ ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ในระยะแรกก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้น รวมถึงลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนให้น้อยลง

2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

     เป็นการตรวจดูความผิดปกติเบื้องต้นของหัวใจ ซึ่งผู้สูงอายุก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อโรค หัวใจและหลอดเลือด ในบางท่านอาจจะมีความจำเป็นในการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มเติม เช่น การวิ่งสายพาน การอัลตราซาวด์หัวใจ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า การ ECHO หัวใจ

3. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count)

     ในน้ำเลือดของเราประกอบไปด้วยเม็ดเลือดหลายชนิด ทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ซึ่งปริมาณเม็ดเลือดที่ผิดปกติสามารถบอกปัญหาสุขภาพได้ การตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดช่วยคัดกรองโรคโลหิตจาง ภาวะธาลัสซีเมีย  และมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้

4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose - Fasting)

     เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากงดน้ำงดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่ามาตราฐานหรือไม่ ณ ช่วงเวลานั้นๆ  ซึ่งช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานได้

5. ตรวจการสะสมน้ำตาลในเลือด (Glycated Hb - HbA1c)

     การตรวจ HbA1c เป็นการวัดค่าน้ำตาลกลูโคสที่จับอยู่กับฮีโมโกลบินในเลือด ซึ่งใช้ดูระดับน้ำตาลที่สะสมในช่วงระยะเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้สามารถดูภาพรวมของน้ำตาลเป็นช่วงเวลานานจึงได้ผลที่ชัดเจนกว่าตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose – Fasting) ที่จะดูระดับน้ำตาลได้เฉพาะระยะสั้น  

6. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test)

 • Creatinine
 • eGFR

     เป็นการตรวจเลือดเพื่อดูระดับค่าครีเอตินิน (Creatinine) ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อ และ ค่า BUN (Blood Urea Nitrogen) ซึ่งเป็นค่าของเสียจากการย่อยสลายโปรตีน และตรวจ eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) เพื่อประเมินความสามารถในการกรองและขับของเสียของไต

7. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test)

 • SGOT (AST) 
 • SGPT (ALT) 
 • Alkaline Phosphatase (ALP) 
 • Total  Bilirubin 
 • Direct  Bilirubin

     เป็นการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานตับ ช่วยคัดกรองภาวะผิดปกติของตับ เช่น ตับอักเสบ มะเร็งตับ ดีซ่าน โลหิตจาง

นอกจากนี้การตรวจ SGOT (AST), SGPT (ALT) และ Alkaline Phosphatase (ALP) ร่วมกัน จะสามารถช่วยแยกได้ว่าเป็นโรคเกี่ยวตับหรือโรคเกี่ยวกระดูกได้ด้วย

และยังมีการตรวจ Bilirubin ในเลือดด้วย คือตรวจ  Total  Bilirubin และ Direct  Bilirubin เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วของตับด้วย

     ถ้าหากระดับ Total  Bilirubin สูงกว่าปกติ แสดงว่าประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียของตับลดลง และในผู้ที่ตับก็ยังทำงานได้ดีอยู่จะพบค่า Direct Bilirubin ได้น้อยจากการที่ตับสามารถแปรสภาพ Indirect Bilirubin ให้กลายเป็น Direct Bilirubin ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลำเลียงไปใช้ในการผลิตกรดน้ำดีเพื่อใช้ในย่อยอาหารไขมันได้ทั้งหมด จึงทำให้ค่า Direct Bilirubin น้อย

8. ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile)

     การตรวจระดับไขมันในเลือด คือ การตรวจเพื่อให้ทราบค่าขององค์ประกอบของไขมันทุกตัวในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่ เพราะการได้ทราบค่าระดับไขมันที่ผิดปกติตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้แก้ไข เยียวยา หรือรักษาให้ไขมันลดลงมาสู่ระดับปกติได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ย่อมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease – CAD) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งปกติจะวัดค่าอยู่ 4 ตัว คือ

 • คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ไขมันไตรกรีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 • ไขมันชนิดดี (HDL) – ค่า HDL ยิ่งสูง ยิ่งดี  
 • ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) – ค่า LDL ยิ่งสูง ยิ่งอันตราย 

9. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)

     การตรวจปัสสาวะ คือ การตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะเพื่อดูลักษณะทางกายภาพ สารเคมี และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อค้นหาความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงในบางโรคเบื้องต้นจากน้ำปัสสาวะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของไตและระบบปัสสาวะได้หลายอย่าง รวมทั้งอาจทำให้ทราบถึงความเจ็บป่วยบางอย่างในร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจจากการพิจารณาปริมาณสารเคมีต่าง ๆ ที่ขับออกมากับปัสสาวะได้ด้วย 

สรุป

     ทั้งหมดนี้ คือ รายตรวจสุขภาพประจำปีที่สำคัญเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพพื้นฐาน ทั้งนี้แต่ละคนอาจจะมีรายการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปตามความเสี่ยงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ สุขภาพโดยรวม โรคประจำตัว ประวัติของคนในครอบครัว รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

1. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD Whole Body)

     เป็นการวัดระดับความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อเฝ้าระวังภาวะมวลกระดูกบางหรือพรุน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้ง่ายเมื่อมีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย  ในผู้สูงอายุอาจจะพบความหนาแน่นของมวลกระดูกที่ผิดปกติ โดยเฉพาะในสตรีหลังหมดประจำเดือน ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับรังไข่ ผู้ป่วยที่ต้องทานยาสเตียรอยด์ รวมไปถึงผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

2. ตรวจกรดยูริค (Uric Acid)

     ตรวจเพื่อให้ทราบว่ากรดยูริก (Uric Acid) ในเลือดสูงถึงระดับที่อาจอยู่ในอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์หรือไม่ เนื่องจากหากปล่อยให้มีค่าสูงเกินกว่าปกติไปนาน ๆ ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดร้าวตามข้อกระดูกต่าง ๆ ได้ และอาจใช้ตรวจในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี และยังเป็นการตรวจที่อาจใช้เป็นสัญญาณบ่งชี้สุขภาพของไตอย่างหนึ่งได้ด้วย

3. ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)

     วิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ปกติแล้วร่างกายของเราจะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดหรืออาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ซึ่งวิตามินดีช่วยให้เรานอนหลับดี อารมณ์ดี กระดูกแข็งแรง ฮอร์โมนสมดุล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี (จากการศึกษายังพบว่าคนที่มีวิตามินดีต่ำ มีโอกาสเสี่ยงติดโควิดมากกว่าคนที่มีวิตามินดีสูง) ดังนั้นการตรวจระดับวิตามินดีในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เราทราบว่าเรามีภาวะขาด หรือพร่องวิตามินดีหรือไม่ หรือประเมินว่าวิตามินดีที่ทานอยู่นั้นมีขนาดที่เหมาะสมหรือเปล่า จะช่วยให้เราวางแผนการเสริมวิตามินดีได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ตรวจสุขภาพประจำปี ราคาเท่าไหร่ ?

     โดยทั่วไป ตรวจสุขภาพ ราคาเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจสุขภาพที่คุณเลือก ปกติราคาจะต่างกันตามรายการตรวจที่อยู่ในแพ็กเกจนั้น ๆ ซึ่งควรจะเลือกรายการตรวจที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่เรากังวล

ตรวจสุขภาพที่ไหนดี ?

     ทำไมตรวจสุขภาพต้องเลือกโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) เพราะเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมสำหรับทุกเพศทุกวัย และเรามี แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 24 ชั่วโมง โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ตอบโจทย์ ของการตรวจสุขภาพในช่วงโควิดและผู้ที่มีเวลาจำกัด เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ให้บริการตลอด 24 ชม. ง่าย สะดวก และเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา

“อย่านิ่งนอนใจ เพราะปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย”
โรงพยาบาลบีเอ็นเอชจึงอยากให้ทุกท่านมาตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก