ใครควรตรวจ COVID-19 บ้าง ?

คำแนะนำสำหรับการตรวจ COVID-19 ใครบ้างที่เข้าข่ายต้องตรวจ?

มีอาการอย่างไร และประเด็นพิจารณาในการตรวจ


#เราจะผ่านไปด้วยกัน#ทุกคนต้องปลอดภัย#โควิดเราต้องรอด

#เราอยากให้คุณมีสุขภาพดีที่BNH