คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ

ER1

อาจมีผู้ป่วยบางรายที่ความผิดปกติเกิดขึ้นได้ภายหลังจึงควรมีญาติเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง 24 ชั่วโมงดังนี้

  • ง่วง ซึม สลึมสลือ ปลุกไม่ตื่น (ควรปลุกดูอาการทุก 2 ชั่วโมง)
  • มีอาการสับสนเช่น จำเหตุการณ์ไม่ได้ ไม่รู้วันเวลาและสถานที่ หรืจำญาติและคนใกล้ชิดไม่ได้
  • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง กระสับกระส่าย
  • เกร็งหรือชัก
  • คลื่นไส้ อาเจียน ติดต่อกันหลายครั้ง
  • รู้สึกอ่อนแรง ชา หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวบางส่วนของร่างกายได้
  • เห็นภาพซ้อน หรือมองไม่ชัด
  • มีการหายใจเปลี่ยนแปลง เช่นหายใจเร็ว หอบ หายใจลำบาก หรือหายใจช้าลงอย่างมาก
  • มีเลือดหรือน้ำไหลออกทางหู หรือจมูก

ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยานอนหลับ หรือยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม งดดื่มสุราและของมึนเมาต่างๆ

รับประทานยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์

ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ หรือไม่แน่ใจ กรุณาติดต่อแผนกฉุกเฉิน โทร 0-2686-2700 ต่อ 1234

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com