fbpx

ศูนย์รักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี เปิดให้บริการดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้อย่างตรงจุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้

พญ. อัญชลี เสนะวงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. นันทนัช หรูตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

บริการของเรา BNH

 • โรคภูมิแพ้ทางจมูกและตา (Allergic rhino conjunctivitis)
 • ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
 • ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • โรคหอบหืด (asthma)
 • หวัดเรื้อรัง (Chronic rhinitis)
 • กรน (Snoring)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunodeficiency)
 • แพ้นมวัว (Cow milk protein allergy)
 • แพ้อาหาร (Single or multiple food allergy)
 • แพ้ยา (Drug allergy)
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
 • ลมพิษ (Urticaria)
 • แพ้มด แพ้แมลง (Fire ant or hymenopthera hypersensitivity)

การตรวจภูมิแพ้

ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง (Skin prick test)

  • ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อแยกชนิดของโรคภูมิแพ้ได้ดียิ่งขึ้น
  • ตรวจโดยการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยวิธีการสะกิด
  • เหมาะกับผู้ที่มีอาการแพ้เรื้อรัง เป็นๆ หายๆ และสงสัยว่าอาจเกิดจากภูมิแพ้

การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO)

   • ตรวจเพื่อช่วยประเมินภาวะการอักเสบของหลอดลม ใช้ประกอบการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคหืด
   • ตรวจโดยใช้ปากอมที่เป่า (Mouthpiece) ให้สนิท แล้วเป่าลมออกอย่างช้า ๆ ด้วยความเร็วคงที่
   • เหมาะกับการใช้ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพปอดวิธีอื่น เพื่อวางแผนการรักษา

ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล Specific IgE 

  • ตรวจเพื่อลดปัญหาเรื่องผลการทดสอบลวง และสามารถระบุการแพ้ข้ามกลุ่มของโปรตีนได้ ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาโรคภูมิแพ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ตรวจโดยการเจาะเลือดในปริมาณน้อย
  • เหมาะกับผู้ป่วยที่มีการแพ้สารหลายๆ ชนิด หรือผู้ที่มีประวัติไม่สัมพันธ์กับอาการของโรค

การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)

  • ตรวจเพื่อรักษาโรคแพ้อาหาร
  • ตรวจโดยโดยให้รับประทานอาหารที่แพ้ทีละน้อยในระดับที่ปลอดภัย เพื่อสังเกตอาหารของผู้ป่วย
  • เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอายุ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหารรุนแรง นอกจากนี้ยังเหมาะกับการรักษาการแพ้อาหารประเภท นมวัว ไข่ แป้งสาลี ถั่วลิสง เป็นต้น

การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)

  • ตรวจเพื่อการแพ้ทำเพื่อทดสอบว่าอาหารที่รับประทานนั้น ทานในปริมาณใด จะส่งผลเสีย หรือแอฟเฟ็คกับร่างกาย เพื่อลีกเลี่ยงภาวะแพ้อาหาร
  • ตรวจโดยการให้รับประทานอาหารที่สงสัยโดยค่อยๆ เพิ่มทีละน้อย และติดตามอาการภายใต้การดูแลของแพทย์
  • เหมาะกับผู้ที่มีประวัติแพ้อาหาร

การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)

  • ตรวจเพื่อช่วยลดอาการคัน ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ตรวจโดยวิธีแช่น้ำเกลือและพันด้วยผ้าพันแผล
  • เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และผู้ที่มีลักษณะเป็นผื่นเรื้อรังกระจายตามบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย

การบริการ

 • ตรวจทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิดผิวหนัง(Skin prick test) และการตรวจเลือดจำเพาะหาภูมิแพ้ (Specific IgE) ในกลุ่มโรคภูมิแพ้ เช่น Allergic rhinitis, Food allergy, Anaphylaxis, Asthma, Atopic dermatitis
 • ตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล (Component-resolved diagnosis, CRD) ด้วยวิธี Biochip technique จากส่วนประกอบสารก่อภูมิแพ้ระดับโปรตีนโมเลกุล 112 ชนิดจากสารก่อภูมิแพ้ 51 ชนิด
 • เคยมีประวัติ ผลตรวจทดสอบว่าแพ้ที่สัมพันธ์กับโรค เพื่อการรักษาต่อเนื่อง
 • ตรวจความไวของหลอดลม (Bronchoprovocation test) รวมถึงการตรวจสมรรถภาพปอด(Pulmonary function test ) ในโรคหอบหืด
 • การตรวจค่าไนตริกออกไซด์ในลมหายใจออก (FeNO) ในโรคหอบหืด
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยภูมิแพ้(Environment control)
 • ให้การรักษาภูมิแพ้โดยวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)
 • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้อาหารชนิดเฉียบพลันรุนแรง (Oral immunotherapy, OIT)
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (Food Challenge)
 • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis) ด้วยการทำ Saline bath และWet warp therapy (WWT)
 • การตรวจค้นเพื่อสืบหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunedeficiency diseases)
 • ให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ การใช้ยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตามการรักษา
 • ให้ยากลุ่ม Immunomodulator (eg. Anti IgE, IVIG)
 • ให้การดูแลรักษา และรับปรึกษาโรคภูมิแพ้ที่อาจจะยังคิดไม่ถึง ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเรื้อรัง เช่น โรคไซนัสอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ หอบหืด ไอเป็นๆหายๆ ลมพิษ ตาหรือปากบวม ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง การแพ้แบบรุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis)

บทความเพิ่มเติม

ทีมแพทย์

นพ.ปกิต วิชยานนท์

นพ.ปกิต วิชยานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. อัญชลี เสนะวงษ์

พญ. อัญชลี เสนะวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์

พญ. ภัทรา ตันติเจริญวิวัฒน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี

พญ. จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. นันทนัช หรูตระกูล

พญ. นันทนัช หรูตระกูล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

SAI@BNH ศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืด  

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

อีเมลล์ info@bnh.co.th

โทร 02 022 0840

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก