การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscope)

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นการส่องกล้องยาวที่มีแสงไฟบริเวณส่วนปลาย โดยส่งผ่านเข้าทางปาก เพื่อตรวจดูลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น

 

10

การปฏิบัติตัวหลังการส่องกล้อง

  • รับประทานอาหารได้ตามปกติ หรือตามที่แพทย์แนะนำ ภายหลังที่รู้สึกว่าคอเริ่มหายชา หรือเริ่มกลืนน้ำได้
  • รับประทานยาประจำตัว หรือตามแพทย์สั่ง
  • มีกิจกรรมเบาๆได้
  • งดการขับรถเอง ควรมีคนขับรถส่งกลับบ้าน
  • มาตามแพทย์นัด
  • ในกรณีมีอาการปวดเสียด แน่นท้อง แน่นหน้าอก ปวดบริเวณคอ บริเวณหลังส่วนบน มีไข้ ถ่ายอุจจาระสีดำหรือมีเลือดออกให้มาพบแพทย์ทันที

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ ศูนย์ดูแลและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com