สทท. ผนึกกำลัง BNH เสริมความแกร่งด้านการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยว

 

    สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย หนุนกำลังสนับสนุนการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “SOS@Hotel” ภายใต้คอนเซ็ป Safety zone ดูแลชีวิตทุกเสี้ยวนาทีปลอดภัยในคลิกเดียวสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน

 

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ร่วมกันลงนาม MOU เสริมความแกร่งด้านการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยว โดยมี ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ รองประธานฝ่ายนโยบายและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนคับคั่ง

 

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “บทบาทหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. นั้น คือ ส่งเสริมผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาก้าวหน้า

 

การที่โรงพยาบาลเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวนั้น  เป็นการร่วมสร้างเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง เพิ่มความมั่นใจของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ถือเป็นความร่วมมือที่ดีต่อกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการยกระดับผู้ให้บริการในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดสัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วย”

 

นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า “โรงพยาบาลบีเอ็นเอชเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เราตระหนักว่าความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรม บริษัททัวร์ หรือสายการบินก็ดีนั้นจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย เราจึงริเริ่มโครงการ BNH SOS@Hotel ที่จะส่งมอบความรู้ และประสบการณ์การดูแลชาวต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะเราเล็งเห็นว่าทุกชีวิตนั้นมีค่า และทุกนาทีแห่งการรอความช่วยเหลือนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ที่รอการกลับบ้านของพวกเขาเหล่านั้น

 

สิ่งที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชมุ่งมั่นตั้งใจคือการสร้างเครือข่ายและขยายฐานสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ SOS@Hotel ให้มากที่สุด สมาชิกเหล่านี้จะได้รับการฝึกให้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้สมาชิกได้ใช้ติดต่อโดยตรงกับแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้โหลดติดตัวไว้ใช้ขณะที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

 

หลักการทำงานของแอพพลิเคชั่น SOS@Hotel คือ เมื่อผู้ประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือ สามารถกดปุ่ม SOS ในแอพพลิเคชั่น ระบบจะส่งพิกัดจุดเกิดเหตุและส่งสัญญาณแจ้งไปยังสมาชิกทุกท่าน เพื่อสมาชิกที่พร้อมช่วยเหลือสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุก่อน โดยมีแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลบีเอ็นเอชคอยติดต่อกับสมาชิกอยู่ตลอดเวลาจนกว่ารถพยาบาลจะไปถึงคนไข้ ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android”

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอชได้เริ่มสร้างเครือข่าย SOS@Hotel มาตั้งแต่ปี 2015 จนปัจจุบันมีสมาชิกรวมแล้วกว่า 200 คน จาก 100 โรงแรม ในบริเวณโดยรอบสาทรและสีลม และจากความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยาย Safety Zone ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดในอนาคตอันใกล้นี้

 

แถลงการลงนาม MOU เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร

ที่มา : https://goo.gl/CneRN4