SAI @ BNH เปิดให้บริการแล้ว

SAI @ BNH

Allergy Treatment Centre

BNH ร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช Samitivej Allergy Institute (SAI) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 

นำทีมโดย ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา (Allergy and Immunology) พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่รักษาโรคภูมิแพ้ทั้งทางจมูก ตา ผิวหนัง แพ้อาหารแพ้อากาศ หอบหืด มาให้บริการที่ SAI@BNH แผนกอายุรกรรมชั้น 4 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

การบริการ

  • ตรวจสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ตรวจสารก่อภูมิแพ้จากเลือด / ISAC
  • ทดสอบสมรรถภาพปอด
  • รักษาโรคภูมิแพ้
  • ทดสอบการแพ้อาหาร ( Food Challenge )

แนวทางการดูแลรักษา

  • ให้การรักษาโรคภูมิแพ้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • รักษาผู้ป่วยที่มีอาการช๊อก จากการแพ้ชนิดเฉียบพลันรุนแรง
  • วัคซีนโรคภูมิแพ้
  • การรักษาการแพ้อาหารด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด Oral immunotherapy
  • การทำ Wet wrap และ/หรือ การแช่น้ำเกลือ