fbpx

Annual Check-up Programmes

Annual Check-up Programmes - BNH HOSPITAL

Young Active

ตรวจเช็คความพร้อมของสุขภาพสำหรับหนุ่มสาวก่อนอายุ 40 ปี โดยการตรวจปอด หัวใจ ตับ ไต และตรวจหาเบาหวาน
An essential health check-up recommended for adults under the age of 40, which examines the lungs, heart, liver, and kidneys as well as screens for diabetes.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 2-3 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 2-3 hours

Silver Active

ตรวจสุขภาพให้ละเอียดขึ้นอีกนิด เมื่อย่างเข้า 40 แต่ไม่ถึง 50 ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง โดยการตรวจการไหลเวียนของโลหิต ไขมันในเส้นเลือด ปอด หัวใจ ตับ ไต ต่อมไทรอยด์ อัลตร้าซาวด์ท้องส่วนบนและล่าง
An all-inclusive health examination for both men and women entering the age of 40, and under the age of 50. This check-up tests for blood circulation, cholesterol level, lungs, heart, liver, kidneys, thyroid, and ultrasound of the whole abdomen.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 5-6 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 5-6 hours

Golden Active

วัยเก๋าต้องตรวจให้ครบ ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยการตรวจโรคต่อมไร้ท่อ ตรวจตา ตรวจหาภาวะกระดูกพรุนและการขาดวิตามินดีเบื้องต้น
A holistic health check-up that is essential for adults over the age of 50, that includes tests on the endocrine system, eyes, osteoporosis, and vitamin D deficiency.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 6-8 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 6-8 hours

Bone & Balance

เพื่อการเคลื่อนไหวร่างกายที่มั่นคง แพคเกจตรวจเน้นกระดูก ข้อต่อและการทรงตัว สำหรับผู้ชายและผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยการตรวจภาวะขาดวิตามินดี และภาวะกระดูกพรุนอย่างละเอียด ตรวจดูการเคลื่อนไหว การทรงตัว กำลังขา รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยแพทย์เฉพาะทาง
Bone-health and body balance are the key components to healthy and proper mobility in men and women aged 40 years and above. Get your
health checked by specialists for bones, joints and body balance by testing for vitamin D deficiency, osteoporosis, movement test, balancing test, as well as the leg muscle strength.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 7-9 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 7-9 hours

Lungs Focus

แพคเกจตรวจสุขภาพทุกระบบที่เน้นการตรวจคัดกรองหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ด้วยการเอกซเรย์ปอดรังสีต่ำ สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป
A health examination package that focuses on screening for early detection of lung cancer using a low dose of radiation computer x-ray for men and women aged 50 years and over.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 6-8 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 6-8 hours

Advanced Heart

แพคเกจตรวจหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง สำหรับท่านที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป หรือมีประวัติครอบครัวเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
Heart check-up package by cardiologist: suitable for people aged over 50, have a family history of cardiovascular disease, have underlying diseases, such as diabetes, hypertension, high cholesterol

 • ระยะเวลาในการให้บริการ 3-4 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 3-4 hours

Total Heart & Lungs

Total Heart & Lungs
ตรวจเช็คความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและปอดอย่างละเอียด สำหรับทุกท่านที่
มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งปอด
ระยะเริ่มต้น เพื่อการป้องกัน และแก้ไขได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
A comprehensive heart and lungs diseases preventive screening; recommended
for people aged over 50 to detect and screen for the risk of cardiovascular
diseases and lung cancer at an early stage for the better chance of successtul
treatment.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 7-9 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 7-9 hours

Total Heart & Lungs Plus Brain

ตรวจเช็คความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและปอดอย่างละเอียด รวมทั้งการตรวจสมอง และหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับทุกท่านที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เพื่อการป้องกันและแก้ไขได้ตรงจุด
A thorough preventive health check-up programme that aims for early detection
of the risk factor and disorder in the cardiovascular system, in the brain, and in the lung, is recommended for people aged over 50.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 8-10 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 8-10 hours

Nutrigenomic & Young Active

 

Nutrigenomic | การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

เจาะลึกโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย และภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ โดยการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ ทั้งในแง่ปริมาณ และการตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่นตรวจยีนที่ตอบสนองต่อสารอาหารต่างๆ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือดื่มนมที่มีน้ำตาลแลกโตส ประเมินความสามารถในการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่าง รวมถึงตรวจยีนเกี่ยวกับความอยากอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ เลือกทานอาหารและเสริมวิตามินที่เหมาะกับร่างกาย พร้อมทีมแพทย์และโภชนาการ ให้คำแนะนำในการบริโภค หรือเสริมอาหารแต่ละประเภทเป็นรายบุคคล

Genetic testing for individual nutrient assessment, food response, metabolism, taste sensitivity, absorption of vitamins as a guideline for health planning; foods, nutrient and vitamin supplementation, and effective exercise.

..........................................

Young Active

ตรวจเช็คความพร้อมของสุขภาพสำหรับหนุ่มสาวก่อนอายุ 40 ปี โดยการตรวจปอด หัวใจ ตับ ไต และตรวจหาเบาหวาน
An essential health check-up recommended for adults under the age of 40, which examines the lungs, heart, liver, and kidneys as well as screens for diabetes.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 2-3 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 2-3 hours

Nutrigenomic & Silver Active

 

Nutrigenomic | การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

เจาะลึกโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย และภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ โดยการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ ทั้งในแง่ปริมาณ และการตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่นตรวจยีนที่ตอบสนองต่อสารอาหารต่างๆ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือดื่มนมที่มีน้ำตาลแลกโตส ประเมินความสามารถในการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่าง รวมถึงตรวจยีนเกี่ยวกับความอยากอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ เลือกทานอาหารและเสริมวิตามินที่เหมาะกับร่างกาย พร้อมทีมแพทย์และโภชนาการ ให้คำแนะนำในการบริโภค หรือเสริมอาหารแต่ละประเภทเป็นรายบุคคล

Genetic testing for individual nutrient assessment, food response, metabolism, taste sensitivity, absorption of vitamins as a guideline for health planning; foods, nutrient and vitamin supplementation, and effective exercise.

...................................

Silver Active

ตรวจสุขภาพให้ละเอียดขึ้นอีกนิด เมื่อย่างเข้า 40 แต่ไม่ถึง 50 ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง โดยการตรวจการไหลเวียนของโลหิต ไขมันในเส้นเลือด ปอด หัวใจ ตับ ไต ต่อมไทรอยด์ อัลตร้าซาวด์ท้องส่วนบนและล่าง
An all-inclusive health examination for both men and women entering the age of 40, and under the age of 50. This check-up tests for blood circulation, cholesterol level, lungs, heart, liver, kidneys, thyroid, and ultrasound of the whole abdomen.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 5-6 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 5-6 hours

Nutrigenomic & Golden Active

 

Nutrigenomic | การตรวจยีนทางโภชนพันธุศาสตร์ – โปรแกรมตรวจยีนเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

เจาะลึกโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย และภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ โดยการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ ทั้งในแง่ปริมาณ และการตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่นตรวจยีนที่ตอบสนองต่อสารอาหารต่างๆ รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์จากการดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือดื่มนมที่มีน้ำตาลแลกโตส ประเมินความสามารถในการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่าง รวมถึงตรวจยีนเกี่ยวกับความอยากอาหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ เลือกทานอาหารและเสริมวิตามินที่เหมาะกับร่างกาย พร้อมทีมแพทย์และโภชนาการ ให้คำแนะนำในการบริโภค หรือเสริมอาหารแต่ละประเภทเป็นรายบุคคล

Genetic testing for individual nutrient assessment, food response, metabolism, taste sensitivity, absorption of vitamins as a guideline for health planning; foods, nutrient and vitamin supplementation, and effective exercise.

...................................

Golden Active

วัยเก๋าต้องตรวจให้ครบ ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยการตรวจโรคต่อมไร้ท่อ ตรวจตา ตรวจหาภาวะกระดูกพรุนและการขาดวิตามินดีเบื้องต้น
A holistic health check-up that is essential for adults over the age of 50, that includes tests on the endocrine system, eyes, osteoporosis, and vitamin D deficiency.

 • ระยะเวลาในการให้บริการ (โดยประมาณ) 6-8 ชั่วโมง
 • Duration of service (estimated) 6-8 hours

Preparation Before Check-Up

For the most accurate results, specific preparation is required before certain tests and /or investigations as listed below :

 1. Blood testing for sugar and cholesterol level Please do not consume any food and drink including snacks, candies, and chewing gum for 10-12 hours (except sips of water), and do not consume any alcoholic beverages for 72 hours before the test.
 2. Urinalysis For women, please avoid urine examination during menstrual period. The sample can be collected at least 3-5 days after menstrual period.
 3. Imaging diagnosis Please notify our staff in advance if you have any of these conditions
  • If you are pregnant or may be pregnant
  • If you are allergic to contrast media, seafood, and/or any other medications
  • If you are wearing a pacemaker or any medical device (for MRI)
 4. Stool examination Please contact the Advanced Diagnostic Centre on 4th floor for stool collection kit and instructions before your health check up appointment date, as the sample must be returned within 2 hours after collection for the most accurate laboratory test result.
 5. Cervical cancer screening The screening should not be done during your menstrual period. Please refrain from sexual intercourse 1 day before the screening.
 6. Ultrasound of upper and lower abdomen Please refrain from eating any food for 4-6 hours prior to the procedure in case of ultrasound of lower abdomen.Please drink plenty of water as a full bladder is needed for better visualization.
 7. Exercise stress test/Stress echocardiogram
  • Please make an appointment before the examination
  • On the day of the examination, please wear trousers and bring your own sports shoes for your convenience during the test
  • On the day of the examination, please refrain from taking any medications that affect the heart rate
  • Please do not consume any caffeine beverages before the test
 8. Genetic analysis through blood test No specific preparation required. Please make an appointment prior using the service.
 9. Fibro scan (Liver scan for fatty liver and fibrosis) Please do not consume any food for 2 hours prior to the test
 10. Ultrasound carotid artery No specific preparation is required. Please make an appointment before the examination.
 11. CT chest low dose No specific preparation is required. Please make an appointment before the examination.
 12. CT scan for calcium scoring No specific preparation is required. Please make an appointment before the examination.
 13. Eye examination (Bone&Balance, Lungs Focus, and Total Heart & Lungs) After your eyes have been fully dilated, you may experience blurry vision for 6-8 hours. Driving and reading are not recommended during this period until your eye sight returns to normal and your eyes feel more comfortable. For your safety, it is recommend to bring a relative to assist you home and to wear sunglasses to help comfort your eyes.
 14. MRA & MRI Brain (Heart & Lungs Plus Brain) No specific preparation is required. Please make an appointment before the examination

Remarks

1. Please make an appointment at least 2 days in advance via Line@BNHhospital or E-mail: bnhcheckup@bnh.co.th or call 02-022-2847, 02-022-0700 ext. 4445 – 4447 (during 1-3 pm. only)
2. The confirmation will be made via e-mail or phone call during 1-3 pm. after the Advanced Diagnostic Centre received your appointment request.
3. In case the change of appointment date is required, please notify at least 2 days in advance
4. Health check-up services are available at Advanced Diagnostic Centre, 4th floor in Zone A

Nutrigenomic

Genetic testing for individual nutrient assessment, food response, metabolism, taste sensitivity, absorption of vitamins as a guideline for health planning; foods, nutrient and vitamin supplementation, and effective exercise.

หมวด

รายการ

หมวดอาหารการกิน (Diet)

ความอยากอาหาร (Appetite)

การตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Sensitivity)

การตอบสนองต่อไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated Taste Reception)

การรับรสอาหารที่มีรสชาติมัน (Fat Taste Reception)

การรับรสเค็ม (Salt Taste Reception)

การรับรสหวาน (Sweet Taste Reception)

หมวดปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่พึงประสงค์

(Food intolerance and Sensitivity)

การตอบสนองต่อโซเดียมและความดันโลหิต (Sodium Sensitivity and Hypertension)

การตอบสนองต่อแอลกอฮล์(Alcohol Flush Reaction)

การตอบสนองต่อคาเฟอีน (Caffeine Sensitivity)

สภาวะไม่ทน น้ำตาลแลคโตส (Lactose Intolerance)

หมวดวิตามิน และอาหาร เสริม

(Vitamins and Supplement)

วิตามินบี 12 (Vitamin B12)

วิตามินบี 6 (Vitamin B6)

วิตามินซี (Vitamin C)

วิตามินเอ/เบต้าแคโรทีน (Vitamin A/Beta Carotene)

วิตามินดี/แคลเซียม (Vitamin D/Calcium)

โฟเลต (Folate)

โอเมก้า-3 และ DHA (Omega-3 and DHA)

ธาตุเหล็ก (Iron)

วิตามินอี (Vitamin E)

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can change your cookie settings by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie setting by turn on / turn off except for necessary cookie.

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Strictly Necessary cookies
  Always Active

  Are very essential to our website as these allow the web servers to respond to your actions, support the structure of the page being displayed to you as well as provide the consistency of experience during your journey of surfing our website. These cookies will last only till the end of your visit and will be deleted automatically since then.
  See list of strictly necessary cookies

 • Analytical / Performance cookies

  Allow us to monitor the performance of our websites by determining the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services are performed so as to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require improvement. Nonetheless, the information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.
  See list of analytic / performance cookies

 • Functional cookies

  Help us to recognise when you revisit our website. With this information, thereby we can customise our website based on your preferences, provide enhanced, more personal features to facilitate your visit. Such information collected by these cookies is usually anonymised, hence we cannot identify you personally.
  See list of functional cookies

 • Behavioural Advertising / Targeting cookies

  Will be placed on your device to record your visit, the page and the link you have visited and followed. The gained information will be used to tailor our website and our advertising campaign to suit your interests.
  See list of marketing cookies

Save