BNH Job Centre

Practical Nurse OPD/IPD ผู้ช่วยพยาบาล จำนวนหลายอัตรา Urgent !!!

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30  ปี
  • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เวรเช้า บ่าย ดึก)
  • ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

Apply This Job!