BNH Job Centre

พนักงานธุรการ Administration (Part Time) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง
  • อายุ20-25 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6-ป.ตรี หรือเทียบเท่า
  • ยินดีรับนักศึกษาทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
  • รายวัน วันละ 400 บาท
 รายละเอียด
  • ดูแลเอกสารในเรื่องการจัดเก็บเอกสารภายใน
  • ถ่ายเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร

Apply This Job!