BNH Job Centre

พนักงานขับรถ Ambulance จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25 -35  ปี
  • วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือสูงกว่า
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และมีความรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ขับรถพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)

หน้าที่คสามรับผิดชอบ

  • เตรียมความพร้อมเส้นทาง/สถานที่รับ - ส่งผู้ป่วย
  • บันทึกรายละเอียดการใช้รถฉุกเฉินลงในสมุดรายงาน และขับรถด้วยความสุภาพ
  • ให้บริการและรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ถึงที่หมายโดยปลอดภัย  รับ-ส่ง ยา อุปกรณ์ เลือด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply This Job!