BNH Job Centre

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Orderly จำนวน 1 อัตรา Urgent!!!

คุณสมบัติ

  • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีใจรักงานบริการ
  • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply This Job!