รศ. นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังจากประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิค PROlat เป็นคนแรกในระดับนานาชาติ (นอกสหรัฐอเมริกา)

     เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา Mazor Robotic ผู้คิดค้นและผู้นำด้านระบบนำวิถีการผ่าตัดจากสหรัฐอเมริกา ได้แถลงถึงความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์นำวิถีช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังจากด้านข้างลำตัว หรือ PROlat เป็นครั้งแรกในระดับนานาชาติ  โดยรศ. นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อจากประเทศไทย ซึ่ง PROlat นั้นเป็นเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยการใส่อุปกรณ์เชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (pedicle screws) หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากทางด้านข้างลำตัวในท่านอนตะแคงและเสร็จสิ้นในท่าเดียวไม่จำเป็นต้องพลิกตัวคนไข้ดังเช่นเทคนิคอื่นๆ โดยใช้เครื่องนำวิถีการผ่าตัดด้วยระบบหุ่นยนต์เรเนซองซ์ (Renaissance® Guidance System)

     “การผ่าตัดจากด้านข้างลำตัวได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแถบเอเชียเนื่องจากเรามีประชากรผู้สูงอายุอยู่มาก ซึ่งการผ่าตัดแผลเล็กนี้ให้ผลที่มีประสิทธิภาพกับคนไข้กลุ่มนี้มาก รศ. นพ. วิชาญกล่าว แต่ละปีมีคนไข้ที่ผ่าตัดทางด้านข้างเป็นจำนวนมาก การนำเทคนิค PROlat มาใช้จึงเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ที่ผ่าตัดเข้าทางด้านข้างลำตัวอยู่แล้ว และคนไข้ก็ผ่าตัดในท่านอนตะแคงเพียงท่าเดียวเท่านั้น ทำให้สามารถร่นระยะเวลาการผ่าตัดได้ถึง 30-40 นาทีเพราะไม่ต้องพลิกตัวคนไข้ นั่นหมายถึงคนไข้รับยาสลบน้อยลง และค่าใช้จ่ายก็น้อยลงตามไปด้วย

เทคนิค PROlat โดย Mazor นี้ ยังได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ของประเทศสเปนและออสเตรเลีย และในอีกหลายๆประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

เกี่ยวกับ Mazor

Mazor Robotics เชื่อในการรักษาด้วยนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในวงการแพทย์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Mazor ระบบหุ่นยนต์นำวิถีการผ่าตัดของ Mazor ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำหัตถการกระดูกสันหลังและสมองได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม MazorRobotics.com