ไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้

ไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้

ไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคและกำลังแพร่ระบาด จนทำให้มีผู้เสียชีวิต หากรู้ทัน ป้องกัน ก็รับมือกับไข้เลือดออกได้

ไข้เลือดออกเกิดจากไวรัส ชื่อ Dengue Virus มี 4 สายพันธ์ุ ได้แก่ Den-1, Den-2, Den-3, Den-4 และติดต่อมาสู่คนโดยยุงที่มีเชื้อเหล่านี้เป็นพาหะนำโรค

ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นซ้ำได้ แต่จะไม่ซ้ำสายพันธุ์

อาการของโรคไข้เลือดออก
หลังจากโดนยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกกัด ซึ่งมักจะกัด
เวลากลางวัน จะแสดงอาการภายใน 5-6 วัน และอาการ
จะคงอยู่เป็นเวลาตั้งแต่ 1-2 สัปดาห์
    ไข้สูงเฉียบพลัน อาจสูงถึง 39 องศาเซลเซียส
    ปวดศรีษะอย่างรุนแรง
    ปวดกระบอกตา
    ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ
    คลื่นไส้ อาเจียน
    มีผื่นแดงขึ้นที่แขนและขา หลังจากมีไข้ได้ 3-4 วัน
    มีเลือดออกทั้งภายนอกและภายในร่างกาย
    และถ้าสูญเสียเลือดในปริมาณมากอาจนำไปสู่ภาวะช็อคได้

การดูแลรักษา
    พบแพทย์โดยเร็ว
    ในระยะไข้สูง เช็ดตัวเพื่อลดไข้และป้องกันอาการชักเนื่องจากไข้สูง
    ดื่มน้ำมากๆ  เพราะส่วนใหญ่มีไข้สูง เบื่ออาหารและอาเจียนทำให้ขาดน้ำได้
    เฝ้าดูแลอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการช็อกได้ทันเวลา

การป้องกันโรค
ปัจจุบันไม่มีวัคซีนป้องกันโรค วิธีการที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดย
    ใช้โลชั่นหรือทายากันยุง
    สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้า และรองเท้า
    หลีกเลี่ยงบริเวณที่มียุงชุม บริเวณที่มีน้ำขัง ภาชนะที่มีน้ำต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์
    ถ้าบ้านไม่มีมุ้งลวด ปิดประตูหน้าต่างเสมอ และใช้มุ้งเมื่อเข้านอน