fbpx

สำหรับท่านที่ซื้อแพ็กเกจ 10.10 Lady Day Special ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

(อัลตร้าซาวด์มดลูกละรังไข่ + ตรวจภายในสำหรับคุณผู้หญิง + ตรวจประเมินภาวะกระดูกพรุน)

กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ท่านสามารถแจ้งทำนัดผ่านทาง LINE @Mbrace 

โดยให้ท่านพิมพ์ข้อความแชทเข้าไปในไลน์ดังนี้

 • แพ็กเกจ 10.10 Lady Day Special
 • ชื่อนามสกุล (ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ)
 • วันเดือนปีเกิด (ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ)
 • ต้องการระบุชื่อแพทย์………………………………
 • ทำนัดวันที่……………………….. ช่วง (เช้า หรือ บ่าย)

รายชื่อแพทย์ที่เข้าร่วมรายการตรวจ 10.10 Lady Day Special มีดังต่อไปนี้

 1. นพ. บุญเลิศ เตรียมอมรวุฒิ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 2. พญ. นฤมล ชรากร (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 3. พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 4. พญ. สุจิตรา พงษ์พัฒนพันธุ์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 5. นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 6. นพ. วิบูลย์ กมลพรวิจิตร (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 7. พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 8. พญ. วิภาดา บิณฑวิหค (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 9. นพ. องอาจ บวรสกุลวงศ์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)

หมายเหตุ

 • กรุณาแสดงหมายเลขการสั่งซื้อทางออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
 • หมดเขตเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 พฤศจิกายน 2564
 • รับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 4 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

การเตรียมตัวก่อนตรวจภายใน และอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่

 • ไม่ควรเข้ารับการตรวจขณะมีประจำเดือน แนะนำให้เข้ารับการตรวจหลังประจำเดือนหมด อย่างน้อยประมาณ 3 วัน
 • ก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด หรือใช้ยาเหน็บทางช่องคลอดภายใน 2 วัน
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 1 วัน
 • กรณีมีประจำเดือน และปวดท้องประจำเดือนอย่างมาก สามารถปรึกษาแพทย์โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อน
 • ปัสสสาวะให้เรียบร้อยก่อนการตรวจ
 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ไม่รัดจนเกินไป

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ BNH ดูแล