เมื่อวันที่ 3 กค. 62 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้จัดงาน “BNH DAISY Award 2019” ได้รับเกียรติจาก พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร , นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล,พญ.ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์ ,คุณดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลจากทุกแผนก ที่มาร่วมงานครั้งนี้โดยมี Ms.Melissa Barnes – The Vice President of DAISY Foundation ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาล และมอบรางวัล ?The DAISY Award? ให้กับ ชุติมันต์ ปึงทมวัฒนากูล จากแผนก Nursery และ นริศรา แก้วมณี จากแผนก Gynecology